Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής ιδιωτικών επιχειρήσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής ιδιωτικών επιχειρήσεων σε μητρώο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (παρ. 4, άρθρου 38, Ν.4178/2013).