Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 8 ΥΠΟΜΕΤΡΑ 8.3 και 8.4

Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, με δυνητικούς δικαιούχους τις Δασικές Υπηρεσίες και Δήμους οι οποίοι είναι κάτοχοι ή διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 8, «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ» Υπομέτρο 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» και Υπομέτρο 8.4 «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» του ΠΑΑ 2014-2020


Σύνδεσμος για ενημέρωση και περισσότερες πληροφορίες http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=978&language=el-GR