Προμήθεια Υγρών Καυσίμων

Προκήρυξη ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των δημοσίων υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης του νομού Ηρακλείου για το έτος 2013.