Παϊζη Ιωάννη Κληροδότημα

Κατηγορία: 
Κατηγορία Αρχείου (Αφορά τη Δημοσιότητα): 
Προϋπολογισμός
Περιγραφή Αρχείου: 
Προϋπολογισμός 2020 του Κληροδοτήματος Παϊζη Ιωάννη που εγκρίθηκε με την αρ. 1610/7-10-20 απόφασή μας