Μανασσάκη Μαρία Κληροδότημα

Αρχείο: 
Κατηγορία: 
Κατηγορία Αρχείου (Αφορά τη Δημοσιότητα): 
Προϋπολογισμός
Περιγραφή Αρχείου: 
Προϋπολογισμός 2021 του Κληροδοτήματος Μανασσάκη που εγκρίθηκε με την αρ. 1436/14-10-20 απόφασή μας