Καρύδη Χρ. & Α. Κληροδότημα

Αρχείο: 
Κατηγορία: 
Κατηγορία Αρχείου (Αφορά τη Δημοσιότητα): 
Προϋπολογισμός
Περιγραφή Αρχείου: 
Προϋπολογισμός 2021 του Κληροδοτήματος Καρύδη που εγκρίθηκε με την αρ. 1435/14-10-20 απόφασή μας