Καλοκαιρινού Φιλανθρ. Ιδρύματα προϋπολογισμός 2021

Αρχείο: 
Κατηγορία: 
Κατηγορία Αρχείου (Αφορά τη Δημοσιότητα): 
Προϋπολογισμός
Περιγραφή Αρχείου: 
Προϋπολογισμός 2021 των Φιλανθρ. Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού που εγκρίθηκε με την αρ. 1735/7-12-20 απόφασή μας