Καλαντζοπούλου Ελένη Κληροδότημα

Κατηγορία: 
Κατηγορία Αρχείου (Αφορά τη Δημοσιότητα): 
Προϋπολογισμός
Περιγραφή Αρχείου: 
Προϋπολογισμός 2021 του Κληροδοτήματος Καλαντζοπούλου που εγκρίθηκε με την αρ. 1433/14-10-20 απόφασή μας