ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Κατηγορία: 
Κατηγορία Αρχείου (Αφορά τη Δημοσιότητα): 
Προϋπολογισμός
Περιγραφή Αρχείου: 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 1294/13-11-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ