Επιμελητήρια Κρήτης

Ανακοινώσεις του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου - Παράρτημα Κρήτης

Επιστολή του ΓΕΩΤΕΕ/Παράρτημα Κρήτης στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την ταχεία και αποδοτική αξιολόγηση των Σχεδίων Βελτίωσης 2018