Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463

Στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463 για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας και έκδοση αποφάσεων επί των προσφυγών κατά των αποφάσεων του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που αφορούν στις πράξεις των ΟΤΑ Α' βαθμού των Νομών Ηρακλείου - Λασιθίου, ορίζεται ως αναπληρώτρια Γραμματέας η Ελισάβετ Τριανταφύλλου, υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κατηγορίας και κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Β' που υπηρετεί στην Δ/νση Διοίκησης (τηλεφωνικό κέντρο 2810-278400 ή email στο e.triantafillou@apdkritis.gov.gr).