Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής: Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των
προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

  1. τη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
  2. τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δασών των νομών (Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων), με τοπική αρμοδιότητα ανά νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
  3. τη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Πλατεία Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956

Ανακοινώσεις

Εκδόθηκαν οι Αποφάσεις Έγκρισης των επιλαχόντων Νέων Γεωργών για ένταξη στο Mέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2007-2013 για το έτος 2014 και βρίσκονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω24ΜΟΡ1Θ-Ρ1Δ
Απόφαση έγκρισης επέµβασης ,επί υπαγόμενης στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας έκτασης εμβαδού 500,00 τ.μ., για εγκατάσταση του έργου : «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE κινητές τηλεπικοινωνίες Α.Ε., με κωδική ονομασία KNOSOS_X (141 2654), στη θέση "Προφήτης Ηλίας", Τ.Κ. Σκαλανίου, Δήμου Ηρακλείου, Π.Ε. Ηρακλείου».
06-08-2019 08:29:06    06-08-2019 08:23:53      2605
ΨΞ3ΗΟΡ1Θ-ΜΧΒ
Έγκριση επέμβασης για το έργο Σταθμός βάσης σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ ΑΕ με κωδικό «ΛΑΚΚΟΙ Π/Κ-0200089» σε υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας έκταση εμβαδού 500 τ.μ. ,στη θέση ΄΄Λουλούδι΄΄ ΤΚ ΘΕΡΙΣΣΟΥ ΔΕ ΘΕΡΙΣΣΟΥ Δήμου ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε Χανίων
31-07-2019 13:12:15    31-07-2019 13:12:15      2518
6107ΟΡ1Θ-ΡΗΝ
Έγκριση επέμβασης για το έργο Σταθμός βάσης σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ με κωδικό «Ορθούνι Π/Κ-0200106» σε κηρυγμένη αναδασωτέα έκταση υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας εμβαδού 500 τ.μ. ,στη θεση Αγία Ειρήνη ΤΚ Φουρνέ ΔΕ Μουσούρων Δήμου Πλατανιά Π.Ε Χανίων .
26-07-2019 12:15:41    26-07-2019 12:15:41      2517