Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών

Προϊστάμενος:

 

 

Εμμανουήλ Ροβίθης

Αρχιτέκτων Μηχανικός

email: e.rovithis@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την εξειδίκευση των γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών στα θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού οικιστικής πολιτικής και κατοικίας. καθώς και οικονομικού και κτιριοδομικού κανονισμού.
  2. Το συντονισμό της υλοποίησης των προγραμμάτων εκτέλεσης έργων που προβλέπονται από τα γενικά πολεοδομικά σχέδια (ΓΠΣ) και τις πολεοδομικές μελέτες, την εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων ή κατασκευών που εκδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. 71 307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.529 260
Fax: 2810.529 256
Προσωπικό:

Βλησμά Ουρανία                 2810.529 244
u.vlisma@apdkritis.gov.gr

Γουναλάκη Μανουέλα      2810.529 262
m.gounalaki@apdkritis.gov.gr

Καλογεράκη Μαρία          2810.529 252
m.kalogeraki@apdkritis.gov.gr

Καπνιστού Μαρία            2810.529 281
m.kapnistou@apdkritis.gov.gr

Μεσσαριτάκη Μαρία        2810.529 284
m.messaritaki@apdkritis.gov.gr

Μπριλάκης Χαράλαμπος        2810.529 244
x.brilakis@apdkritis.gov.gr

Παναγιωτάκη Μαρία        2810.529 275
m.panagiotaki@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Eπιτροπή διαγωνισμού του έργου: ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ.