Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού

Αναπληρωτής Προϊστάμενος:

 

 

Δασενάκης Δημήτριος

Μηχανολόγος Μηχανικός

e-mail: d.dasenakis@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραμμών περιβαλλοντικής και χωροταξικής πολιτικής στο επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  2. Το συντονισμό των ενεργειών για την παρακολούθηση και προστασία του περιβάλλοντος.
  3. Τη διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης έργων και δραστηριοτήτων.
  4. Την έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων.
  5. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει απονεμηθεί στην αποκεντρωμένη κρατική διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.529 259
Fax: 2810.529 256

Προσωπικό:

Βαρδάκης Φιλοκτήτης         2810.529 251
f.vardakis@apdkritis.gov.gr

Βρέντζου Ειρήνη                  2810.529 269
i.vrentzou@apdkritis.gov.gr

Δακανάλη Στέλλα                 2810.529 267
s.dakanali@apdkritis.gov.gr

Μακρυγιάννης Χαρίτος        2810.529 268
x.makrigiannis@apdkritis.gov.gr

Μυρωνάκης Γεώργιος         2810.529 299
g.myronakis@apdkritis.gov.gr

Νικηφόρου Ελένη                2810.529 257
e.nikiforou@apdkritis.gov.gr

Νιργιανάκη Ελευθερία         2810.529 261
e.nirgianaki@apdkritis.gov.gr

Παντερή Μαρία                    2810.529 249
m.panteri@apdkritis.gov.gr

Παπαγρηγορίου Γεώργιος      2810.529 271
g.papagrigoriou@apdkritis.gov.gr

Τζωράκη Ειρήνη               2810.529 263
e.tzoraki@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α2

Εξειδίκευση διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Οδηγός εφαρμογής προγραμμάτων Διαλογής στη Πηγή & συστημάτων διαχείρισης των βιοαποβλήτων

Έγγραφα