Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

Προϊσταμένη: Μανιούδη Μαρία
Τηλ.: 2810-278427
e-mail: m.manioudi@apdkritis.gov.gr
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Tη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων.
  2. Tον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών.
  3. Την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικού Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  4. Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.
  5. Τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Λεωφ. Ικάρου & Στεργίου Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Πόρος, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810-278427
Φάξ: 2810-341648 & 2810-390107
Προσωπικό:

Ματθαιάκη Μαρία
Τηλ.: 2810-278428
e-mail: m.matthaiaki@apdkritis.gov.gr

Χαρκιολάκης Χαράλαμπος
Τηλ.: 2810-278484
e-mail: x.xarkiolakis@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Eπανάληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού για εγκατάσταση και λειτουργία Συστημάτων Τηλεδιάσκεψης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και υλικών εκτύπωσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2017.

Επανάληψη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2017.

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτιρίων που
στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι 28/2/2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής και fax για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΗ1ΟΟΡ1Θ-ΠΕΓ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ
12-02-2020 12:25:15    12-02-2020 12:25:15      699
6Δ60ΟΡ1Θ-Α8Ψ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
11-02-2020 14:50:41    11-02-2020 14:50:41      700
ΩΥΒΖΟΡ1Θ-ΙΡΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΔΑ ΑΑΥ Ψ2ΡΛΟΡ1Θ-21Ι
11-02-2020 14:45:53    11-02-2020 14:45:53      595
ΨΥΣ5ΟΡ1Θ-ΘΨΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΥ 2766 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΑΔΑ ΑΑΥΩ7ΩΞΟΡ1Θ-Θ9Λ
06-02-2020 14:23:56    06-02-2020 14:23:56      538
ΨΕΠΨΟΡ1Θ-ΩΥΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
06-02-2020 14:20:57    06-02-2020 14:20:57      539
ΨΑΦΞΟΡ1Θ-Η19
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 433/4-2-2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
06-02-2020 12:10:40    06-02-2020 12:10:40      602
Ψ0ΕΔΟΡ1Θ-94Ρ
«Ανάθεση εργασιών Μυοκτονίας – Απεντόμωσης – Απολύμανσης κλπ, σε στεγασμένους χώρους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και Προμήθειας δολωματικών σταθμών και τρωκτικοκτόνου»
05-02-2020 12:23:13    05-02-2020 12:23:13      551
6ΒΩ9ΟΡ1Θ-Ο09
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΝΣΗ ΠΕΧΩΣ ΑΔΑ ΑΑΥ ΨΦΗΚΟΡ1Θ-ΝΔΡ
05-02-2020 09:24:29    05-02-2020 09:24:29      314
Ψ40ΛΟΡ1Θ-Φ6Α
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ LASER 2501 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑ ΑΑΥ 6ΞΛΘΟΡ1Θ-ΡΕΦ
05-02-2020 09:21:19    05-02-2020 09:21:19      352
6315ΟΡ1Θ-9ΩΖ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΛ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΑΔΑ ΑΑΥ 6Π6ΨΟΡ1Θ-ΞΜΘ
05-02-2020 09:18:24    05-02-2020 09:18:24      157