Κοινωφελείς Περιουσίες

Αυτή η σελίδα περιέχει αναρτημένο υλικό όπως προβλέπει ο ν. 4182/2013 που διέπει τις κοινωφελείς περιουσίες και τις σχολάζουσες κληρονομίες. Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών πατήστε εδώ.

Έγγραφα

Τίτλος Κατηγορία Αρχείου Περιγραφή Αρχείου
PDF icon ΦΙΛΑΝΘΡ. ΙΔΡ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ Προϋπολογισμός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.1349/17/15-1-18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ ΚΛΠ.
PDF icon ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Προϋπολογισμός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.1311/17-11-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Υποτροφίες ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 2 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018
PDF icon ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Προϋπολογισμός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.1364/1-12-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΠΑΪΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Προϋπολογισμός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.1418/1-12-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΑΝΝΙΤΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Προϋπολογισμός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.1287/20-11-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΑΝΝΟΥΣΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Προϋπολογισμός ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.1288/7-11-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΡΥΜΑ Προϋπολογισμός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.1267/16-11-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΦΙΛΑΝΘΡ. ΙΔΡ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ Προϋπολογισμός ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.1210/30-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΦΙΛΑΝΘΡ. ΙΔΡ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ Προϋπολογισμός ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.1090/5-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Προϋπολογισμός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.1168/16-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Προϋπολογισμός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.1165/13-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΚΑΡΥΔΗ Χ. & Α. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Προϋπολογισμός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.1167/11-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Προϋπολογισμός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.1169/13-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ