Κοινωφελείς Περιουσίες

Αυτή η σελίδα περιέχει αναρτημένο υλικό όπως προβλέπει ο ν. 4182/2013 που διέπει τις κοινωφελείς περιουσίες και τις σχολάζουσες κληρονομίες. Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών πατήστε εδώ.

Έγγραφα

Τίτλος Κατηγορία Αρχείου Περιγραφή Αρχείου
PDF icon ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Απολογισμοί - Ισολογισμοί ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘ.285/15-3-2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ
PDF icon ΑΝΝΙΤΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Απολογισμοί - Ισολογισμοί ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.1/20/21-2-18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
PDF icon ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2016-2017 Υποτροφίες ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017
PDF icon ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2017-2018 Υποτροφίες ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018
PDF icon ΒΑΡΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Απολογισμοί - Ισολογισμοί ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΚΑΙ 2017 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΙΘ.394/2017 ΚΑΙ 79/2018 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
PDF icon ΚΑΜΠΑΝΕΙΟ Προϋπολογισμός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.18/22-2-18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ (ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ)
Microsoft Office document icon ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Προϋπολογισμός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.518/11-4-18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Προϋπολογισμός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.1304/27-11-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
Microsoft Office document icon ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Προϋπολογισμός ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.471/2-4-18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΜΠΕΡΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Απολογισμοί - Ισολογισμοί ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘ.5/26-2-2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ
PDF icon ΚΟΖΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Απολογισμοί - Ισολογισμοί ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘ.288/23-2-2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΑΔΠΠΚ
PDF icon ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Απολογισμοί - Ισολογισμοί ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘ.288/23-2-2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΑΔΠΠΚ
PDF icon ΚΑΡΥΔΗ Χ. & Α. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Απολογισμοί - Ισολογισμοί ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘ.288/23-2-2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΑΔΠΠΚ
PDF icon ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Απολογισμοί - Ισολογισμοί ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘ.288/23-2-2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΑΔΠΠΚ
PDF icon ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Απολογισμοί - Ισολογισμοί ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘ.288/23-2-2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΑΔΠΠΚ