Κοινωφελείς Περιουσίες

Αυτή η σελίδα περιέχει αναρτημένο υλικό όπως προβλέπει ο ν. 4182/2013 που διέπει τις κοινωφελείς περιουσίες και τις σχολάζουσες κληρονομίες. Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών πατήστε εδώ.

Έγγραφα

Τίτλος Κατηγορία Αρχείου Περιγραφή Αρχείου
PDF icon ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΛΕΞ. & ΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Απολογισμοί - Ισολογισμοί ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 1/18-1-19 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
PDF icon ΠΕΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Απολογισμοί - Ισολογισμοί ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 1/21-1-19 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
PDF icon ΠΕΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Απολογισμοί - Ισολογισμοί ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 1/21-1-19 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Microsoft Office document icon ΒΑΡΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Υποτροφίες ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΩΝ 2015-16, 2016-17, ΚΑΙ 2017-18 ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΡΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
PDF icon ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΦΙΛ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ Προϋπολογισμός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.47/18-1-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΦΙΛ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ Προϋπολογισμός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.1459/2018/18-1-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Απολογισμοί - Ισολογισμοί ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 2/13-7-18 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αρχείο ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Απολογισμοί - Ισολογισμοί ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 2/13-7-18 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
PDF icon ΜΟΥΣΕΙΟ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ Προϋπολογισμός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.1421/2018/7-1-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΡΥΜΑ Προϋπολογισμός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.1332/19-12-18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
Αρχείο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Υποτροφίες ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΚΚΩΝ ΧΑΖΙΡΗ
PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΟΥΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Περίληψη αίτησης με αριθμό κατάθεσης 742/2018 για αλλαγή κοινωφελούς σκοπού του διαθέτη Εμμανουήλ Ν. Πουλή
PDF icon Μ. ΜΕΤΑΞΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Προϋπολογισμός ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Μ. ΜΕΤΑΞΑ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 1510/29.11.2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Προϋπολογισμός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 1255/20.11.2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon Ε. ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Προϋπολογισμός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Ε. ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 1259/12.11.2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ