Τμήμα Προσωπικού

Προϊστάμενος: Λουλάκης Γεώργιος
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης όλου του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τις υπηρεσιακές του μεταβολές, τον πειθαρχικό έλεγχο του ανωτέρω προσωπικού, την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων, την έκδοση απόφασης συγκρότησης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού και κάθε σχετική με αυτές ενέργεια, τη στελέχωση του Γραφείου του οικείου Γενικού Γραμματέα και τη μέριμνα για την εκκαθάριση των αρχείων.
  2. Επίσης, είναι αρμόδιο για τη λειτουργία της Επιτροπής του άρθρου 26, παρ.1, περ. β΄ του ν.1892/1990 (Α 101), όπως ισχύει, καθώς και για την έκδοση απόφασης ορισμού μελών της διαρκούς συντονιστικής επιτροπής με τίτλο «Κομβικά Σημεία Επαφής» (ΚΟΣΕ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Λ. Ικάρου και Σπανάκη Στ. 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 460
Fax: 2810.278 456
Προσωπικό:

Ακριβοπούλου Μαρία           2810.278475
Αρβανίτη Αικατερίνη             2810.278430
Δούλης  Ευάγγελος              2810.278476

Δρακωνάκη Μαρία               2810.278438

Ζαμπετάκη Μαρία                 2810.278424
Καστρινάκη Αρετή                2810.278445
Λαμπράκης Στέφανος          2810.278421

Λαρεντζάκη  Ελένη               2810.278429

Μεστροπιάν Νικόλαος          2810. 278479
Παπαδάκη  Μαρία                2810.278423

Πίσσα       Ελένη                   2810.278452

Σταυρουλάκης Νικόλαος       2810.278439

Σταυρίδης Αλέξιος                2810.278420
 

Χατζηγιάννη Μελπομένη      2810.278400

 

   

Ανακοινώσεις

Συγκρότηση των Τοπικών Επιτροπών Ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων στην έδρα των Νομών Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Εκλογή αιρετών εκπροσώπων μονίμων και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων και στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.