Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Χανίων

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Βρουβάκη Αικατερίνη
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Θεραπευτηρίου 27, Τ.Κ. 73100, Χανιά
Τηλ.: 28210. 23804
Fax: 28210. 23830
Προσωπικό:

Κοκολογιάννη Ευγενία   28210. 23837
Μαθιουδάκης Κων/νος   28210. 23832
Μαρμαριτσάκη Μαρία    28210. 23836
Μιχαηλάκης Στυλιανός  28210. 23835
Τσιβουράκης Ιωάννης   28210. 23831
Ρούκα Δήμητρα             28210. 23834

Κελαϊδή Αικατερίνη       28210.23827

Δουλγεράκης Ιωάννης  28210.23829

 

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ψ5Ψ6ΟΡ1Θ-ΤΑΞ
΄Ελεγχος νομιμότητας της 23/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Πλατανιά.
04-03-2021 15:01:00    04-03-2021 15:01:00      219
Ψ9Φ3ΟΡ1Θ-ΛΔ0
΄Ελεγχος νομιμότητας της 5/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σφακίων.
03-03-2021 13:00:43    03-03-2021 13:00:43      117/3-3-2021
ΨΗΠΓΟΡ1Θ-42Χ
Ελεγχος νομιμότητας της υπ αριθμ. 804/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων περί έγκρισης της υπ αριθμ.959/2020 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Χανίων αναφορικά με το Τιμολόγιο οικ.έτους 2021 της επιχείρησης
03-03-2021 09:53:57    16-02-2021 15:35:02      200
ΡΠΛΞΟΡ1Θ-99Λ
΄Ελεγχος νομιμότητας της 3/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Πλατανιά.
02-03-2021 14:49:36    02-03-2021 14:49:36      125
ΨΝΛΛΟΡ1Θ-5Υ4
Έλεγχος νομιμότητας της 622/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.X.
02-03-2021 14:31:01    02-03-2021 14:31:01      124
6Ε7ΤΟΡ1Θ-7ΛΣ
«΄Ελεγχος νομιμότητας της αριθμ. 6/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαύδου περί καθορισμού Δημοτικών Τελών για το έτος 2021».
02-03-2021 13:31:27    02-03-2021 13:31:27      232
9ΨΡ6ΟΡ1Θ-77Η
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 195/2020 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αποκορώνου περί «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2021. Επανακαθορισμός γενικών συντελεστών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2021 σε εναρμόνιση με τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 185 του Ν.4555/18».
02-03-2021 11:56:10    02-03-2021 11:56:10      175
6ΡΩΕΟΡ1Θ-2Ψ4
΄Ελεγχος νομιμότητας της 6/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων.
26-02-2021 14:12:55    26-02-2021 14:12:55      116
9Λ0ΕΟΡ1Θ-86Α
΄Ελεγχος νομιμότητας της 6/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων.
26-02-2021 14:07:53    26-02-2021 14:07:53      115
6Ψ9ΘΟΡ1Θ-ΥΦ7
΄Ελεγχος νομιμότητας της 139/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Κισσάμου.
26-02-2021 13:53:04    26-02-2021 13:53:04      1438/20