Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Ρεθύμνης

Προϊσταμένη: Πετρακάκη Ελένη
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Χορτάτση 20, Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο
Τηλ.: 28310.53948
Fax: 28310.53943
Προσωπικό:

Κλάδου Μαγδαληνή              28310.53949
Πενθερουδάκη Ζαχαρένια    28310.53949

Ανδρουλιδάκης Ζαχαρίας     28310.53949

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΙΡΓΟΡ1Θ-28Ε
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
03-08-2020 12:05:17    03-08-2020 12:05:17      731
Ψ63ΩΟΡ1Θ-6ΥΙ
353/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης, που αφορά στην έγκριση του πρακτικού του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση τoυ έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΓΑΛΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» και στην κατακύρωση του αποτελέσματος στην ατομική εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ».
03-08-2020 10:15:30    03-08-2020 10:12:51      716
ΩΦΨΗΟΡ1Θ-4Τ3
349/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης, που αφορά στην έγκριση του πρακτικού του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση τoυ έργου: «BEΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2020» και στην κατακύρωση του αποτελέσματος στην ατομική εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ».
03-08-2020 10:11:18    03-08-2020 10:11:18      715
ΩΜΦΕΟΡ1Θ-ΣΥΣ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ
31-07-2020 09:49:30    30-07-2020 10:42:02      701
Ω6ΜΧΟΡ1Θ-ΚΦΦ
ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
30-07-2020 12:13:45    30-07-2020 12:13:45      725
ΨΦΒΦΟΡ1Θ-ΨΦ2
114/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», που αφορά στην τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγκρίθηκε με την αρ. 335/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης.
30-07-2020 11:17:54    30-07-2020 11:17:54      719
ΨΨ93ΟΡ1Θ-ΒΙΟ
113/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», που αφορά στην τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγκρίθηκε με την αρ. 334/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης.
30-07-2020 11:15:44    30-07-2020 11:15:44      718
ΨΚΚ3ΟΡ1Θ-6Μ0
154/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυλοποτάμου, πoυ αφορά στην έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμού Πολιτισμού, Τουρισμού και Νέας Γενιάς Δήμου Μυλοποτάμου “Ο Αυλοπόταμος”» με ποσό 5.000 € για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και στην τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020.
30-07-2020 11:03:44    30-07-2020 11:03:44      726
69ΠΠΟΡ1Θ-ΤΞΩ
13/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμού Πολιτισμού, Τουρισμού και Νέας Γενιάς Δήμου Μυλοποτάμου “Ο Αυλοπόταμος”», που αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020 και εγκρίθηκε με την αρ. 334/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Mυλοποτάμου.
30-07-2020 11:01:03    30-07-2020 11:01:03      727
6ΒΣΩΟΡ1Θ-ΤΒΧ
218/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης»,που αφορά στην 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020.
27-07-2020 11:05:36    27-07-2020 11:05:36      700