Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Ρεθύμνης

Προϊσταμένη: Πετρακάκη Ελένη
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Χορτάτση 20, Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο
Τηλ.: 28310.53948
Fax: 28310.53943
Προσωπικό:

Κλάδου Μαγδαληνή              28310.53949
Πενθερουδάκη Ζαχαρένια    28310.53949

Ανδρουλιδάκης Ζαχαρίας     28310.53949

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
9ΩΔΠΟΡ1Θ-ΔΡ7
Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Αγίου Βασιλείου οικονομικού έτους 2019.
14-02-2020 12:25:26    14-02-2020 12:25:26      104
ΨΤ1ΦΟΡ1Θ-ΧΤΜ
Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Αγίου Βασιλείου οικονομικού έτους 2019.
14-02-2020 12:19:24    14-02-2020 12:15:21      100
65Ο3ΟΡ1Θ-ΡΓΡ
Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρίου οικονομικού έτους 2019.
14-02-2020 12:11:04    14-02-2020 12:11:04      105
ΩΜΟΨΟΡ1Θ-ΞΜΕ
Tροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Αγίου Βασιλείου οικονομικού έτους 2020.
14-02-2020 12:07:57    14-02-2020 12:07:57      102
ΨΞΨΣΟΡ1Θ-2ΒΗ
Τροποποίηση του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου οικονομικού έτους 2020.
13-02-2020 13:34:48    13-02-2020 13:34:48      93
ΨΜΘ5ΟΡ1Θ-Φ4Ψ
Tροποποίηση του τεχνικού προγράμματος των έργων της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου έτους 2020.
13-02-2020 13:28:49    13-02-2020 13:28:49      92
ΩΖ2ΧΟΡ1Θ-2ΥΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
13-02-2020 13:18:41    13-02-2020 13:18:41      101
ΩΡΩΘΟΡ1Θ-ΕΤΩ
Ανάθεση εκτέλεσης έργου: "Άμεσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των βλαβών στις υποδομές της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου που πλήγησαν από φυσικές καταστροφές το Φεβρουάριο 2019", υποέργο: "Αποκατάσταση της καταστροφής δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης περιφερειακά της πόλης του Ρεθύμνου".
12-02-2020 09:03:53    12-02-2020 09:03:53      94
ΨΕΜΑΟΡ1Θ-ΨΨΤ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) ΤΟΥ ΝΠΔΔ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ" ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
07-02-2020 13:11:56    07-02-2020 13:11:56      83
6ΒΘΨΟΡ1Θ-ΛΜ5
Τροποποίηση της 394/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνου,ως προς την παράγραφο 4 αυτής, για την αντικατάσταση μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7 της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης και του Ν.Π.Δ.Δ. «Ενορία του Καθεδρικού Ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου Πόλεως Ρεθύμνου» για τη δημιουργία Κέντρου Ρομποτικής – Ψηφιακής Τεχνολογίας.
06-02-2020 12:06:47    06-02-2020 12:06:47      68