Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Ρεθύμνης

Προϊσταμένη: Πετρακάκη Ελένη
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Χορτάτση 20, Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο
Τηλ.: 28310.53948
Fax: 28310.53943
Προσωπικό:

Κλάδου Μαγδαληνή              28310.53949
Πενθερουδάκη Ζαχαρένια    28310.53949

Ανδρουλιδάκης Ζαχαρίας     28310.53949

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6Σ28ΟΡ1Θ-132
Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 33/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Βασιλείου.
05-03-2021 11:10:59    05-03-2021 11:10:59      269
ΨΟΥΞΟΡ1Θ-ΝΘΧ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 32/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Βασιλείου.
05-03-2021 11:08:01    05-03-2021 11:08:01      267
ΨΘΛ4ΟΡ1Θ-Φ5Τ
Έλεγχος Νομιμότητας της με αριθμ. 2/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού, Τουρισμού και Νέας Γενιάς Δήμου Μυλοποτάμου “Ο Αυλοπόταμος”».
04-03-2021 12:41:56    04-03-2021 12:41:56      257
90ΛΜΟΡ1Θ-ΛΔΚ
Έλεγχος Νομιμότητας της με αριθμ. 1/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού, Τουρισμού και Νέας Γενιάς Δήμου Μυλοποτάμου “Ο Αυλοπόταμος”».
04-03-2021 12:39:37    04-03-2021 12:39:37      256
ΨΠΞ9ΟΡ1Θ-ΩΕ5
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
03-03-2021 12:13:57    03-03-2021 12:13:57      241
9ΟΞΘΟΡ1Θ-ΞΝΒ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 37/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Βασιλείου.
03-03-2021 11:01:43    03-03-2021 11:01:43      242
6Χ47ΟΡ1Θ-ΜΘΠ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 28/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης.
03-03-2021 10:57:27    03-03-2021 10:57:27      248
6ΑΘ3ΟΡ1Θ-ΙΟ3
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
01-03-2021 13:29:55    01-03-2021 13:29:55      236
ΩΚΘ7ΟΡ1Θ-ΟΗΙ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
26-02-2021 09:40:48    26-02-2021 09:40:48      222
Ψ3ΔΑΟΡ1Θ-8ΛΟ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 22/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης.
25-02-2021 13:31:23    25-02-2021 13:31:23      232