Τμήμα Γραμματείας

Προϊσταμένη:

Σπυριδάκη Αικατερίνη

τηλ. 2813407116

email: a.spiridaki@apdkritis.gov.gr 

Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την παραλαβή αιτήσεων.
  2. Την τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, τη διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης.
  3. Την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους πολίτες.
  4. Την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την έκδοση άδειας διαμονής και την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία εξέτασης του αιτήματός τους.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Ελευθέρνης & Συβρίτου 2, Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο
allodap@apdkritis.gov.gr
Προσωπικό:

Αγαπάκης Ιάκωβος  τηλ. 2810-264149   i.agapakis@apdkritis.gov.gr

Αγγελάκης Μαρίνος  τηλ. 2810-264164  m.aggelakis@apdkritis.gov.gr

Αμαργιανιτάκη Αναστασία  τηλ. 2810-264141  a.amargianitaki@apdkritis.gov.gr

Καλησπεράκης Γεώργιος   τηλ. 2813-407122  g.kalisperakis@apdkritis.gov.gr 

Μπίλλια Αικατερίνη      τηλ.2813407111    k.mpillia@apdkritis.gov.gr

Σιδερής Ευάγγελος τηλ. 2813-407117  e.sideris@apdkritis.gov.gr 

Τερζάκη Περσεφόνη  τηλ.2813-407117  p.terzaki@apdkritis.gov.gr