Διεύθυνση Υδάτων

Αναπλ.

Προΐσταμένη

Διεύθυνσης:

Αγγελική Μαρτίνου, MSc, PhD
ΠΕ Μηχανικών, με Α' βαθμό


e-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr τηλ:2813 404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 136
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη ΣΥΜΒΑΣΗ "Κατάρτιση Σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση ξηρασίας-λειψυδρίας στην Περιφέρεια Κρήτης"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη ΣΥΜΒΑΣΗ "Συγκριτική τεχνικοοικονομική αξιολόγηση για την αξιοποίηση των  υφάλμυρων πηγών: Αλμυρός Ηρακλείου, Αλμυρός Αγ. Νικολάου και Μαλαύρας"

Αναθεώρηση του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης Περιφέρειας Κρήτης (έτος 2018)

Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (EL13) και της Αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Ημερίδα για την Αντιμετώπιση της Λειψυδρίας στην ΠΕ Ηρακλείου

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ψ9ΝΣΟΡ1Θ-ΤΡΛ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι στη θέση ΜΟΥΛΙΑΝΗ της Τοπικής Κοινότητας ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ της Δημοτικής Ενότητας ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ του Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Περιφερειακής Ενότητας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στον ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟ του ΟΜΗΡΟΥ
21-02-2020 12:10:29    21-02-2020 12:10:29      304/2020
ΨΙΔΥΟΡ1Θ-7ΘΡ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από ΠΑΡΟΧΘΙΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ στη θέση ΠΟΤΑΜΟΣ ή ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ του Δ.Δ. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στον ΠΡΙΑΜΟ ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ του Σταμάτη
20-02-2020 11:42:37    20-02-2020 11:42:37      273/20-20-2020
6Ξ1ΞΟΡ1Θ-Σ9Ν
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέου ΠΗΓΑΔΙΟΥ για χρήση ΑΡΔΕΥΣΗΣ στον ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΙΩΑΝΝΗ στη Τοποθεσία: ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ (συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 σημείου x: 590453,00 ψ: 3914220,00), Δημοτική Κοινότητα: ΡΟΔΙΑΣ του Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
18-02-2020 09:42:41    18-02-2020 09:42:41      2779/18-02-2020
Ω0Ε4ΟΡ1Θ-Ρ8Λ
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.: 1047/27-09-2011 (ΑΔΑ: 4Α8ΥΟΡ1Θ-ΓΔΧ) «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από υδρογεώτρηση στη θέση ΒΟΛΗ ή ΜΕΣΑ ΚΑΡΤΕΡΟΣ της Τ.Κ. ΕΛΙΑΣ Δ.Ε. ΓΟΥΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στον ΞΕΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ του ΣΤΑΥΡΟΥ», με προσθήκη ηλεκτροδοτημένης δεξαμενής.
18-02-2020 09:14:41    18-02-2020 09:14:41      251/20
ΩΝΗ9ΟΡ1Θ-ΑΗ7
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.:2827/2014/29-07-2015 (ΑΔΑ:ΩΠΞ7ΟΡ1Θ-ΩΩΓ) «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΠΕΡΑΜΑ της Τ.Κ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ Δ.Ε. Γόρτυνας Δήμου Γόρτυνας Π.Ε. Ηρακλείου ιδιοκτησίας ΟΜΑΔΑΣ ΡΟΓΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη», ως προς τον δικαιούχο σε ΟΜΑΔΑ ΜΑΝΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του Μιχαήλ.
18-02-2020 09:03:01    18-02-2020 09:03:01      283/20
ΩΛΗΗΟΡ1Θ-5Β4
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΣΧΟΙΝΑΡΙΑ της Τ.Κ. ΦΟΥΡΝΕ Δ.Ε. ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ιδιοκτησίας Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ.
17-02-2020 10:18:50    17-02-2020 10:18:50      287
6ΞΝΑΟΡ1Θ-ΙΘΥ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – αντικατάστασης υφιστάμενης γεώτρησης με νέα ΓΕΩΤΡΗΣΗ για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση στον ΜΠΟΜΠΟΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ στη θέση ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ή ΕΠΑΝΩ ΑΛΩΝΙ της ΤΚ ΓΚΑΓΚΑΛΩΝ Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΑΣ του Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
17-02-2020 08:59:45    17-02-2020 08:59:45      715_2019
Ψ97ΛΟΡ1Θ-ΕΩΣ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΔΡΥΑΔΙ της ΤΚ ΑΛΦΑ, Δ.Δ. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, Δήμου ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ στον ΣΤΑΓΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του Κων/νου.
14-02-2020 11:54:06    14-02-2020 11:54:06      1970/16
61ΕΛΟΡ1Θ-ΦΦΓ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι στη θέση ΛΙΒΑΔΙΑ της ΔημοτικήςΤοπικής Κοινότητας ΣΗΤΕΙΑΣ της Δημοτικής Ενότητας ΣΗΤΕΙΑΣ του Δήμου ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, στην ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
12-02-2020 10:04:45    12-02-2020 10:04:45      1821/2016/5-2-2020
6Φ04ΟΡ1Θ-ΙΕΚ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι στη θέση ΧΟΧΛΑΚΑΚΙΑ της ΔημοτικήςΤοπικής Κοινότητας ΓΟΥΒΩΝ της Δημοτικής Ενότητας ΓΟΥΒΩΝ του Δήμου ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Περιφερειακής Ενότητας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στην ΟΜΑΔΑ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
12-02-2020 10:00:03    12-02-2020 10:00:03      2117/2016/5-2-2020