Διεύθυνση Υδάτων

Α/τρια

Προισταμένη

Διεύθυνσης:

Αγγελική Μαρτίνου, PhD
ΠΕ Μηχανικών, με Α' βαθμό
e-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr τηλ:2813404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 136
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Βροχοπτώσεις υδρολογικού έτους 2018-2019, σύγκριση με στοιχεία προηγούμενων ετών
 

Χρήση χαρτογραφικής πλατφόρμας για την εύρεση στοιχείων της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών  υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης"

Κάλυψη πηγαδιών για την ασφάλεια ανθρώπων και ζώων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη ΣΥΜΒΑΣΗ "Κατάρτιση Σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση ξηρασίας-λειψυδρίας στην Περιφέρεια Κρήτης"

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΨΨΣΟΡ1Θ-ΞΧ4
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – αντικατάστασης υφιστάμενης γεώτρησης με νέα για ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση νερού στο ΔΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ και στη θέση ΒΡΥΣΗ της ΤΚ ΑΠΕΣΩΚΑΡΙΟΥ Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΑΣ του Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
16-10-2019 09:44:25    16-10-2019 09:44:25      2374/19
Ω8ΟΕΟΡ1Θ-ΝΑΩ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – αντικατάστασης υφιστάμενης γεώτρησης με νέα για ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση νερού στο ΔΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ και στη θέση ΠΛΑΤΑΝΙ της ΤΚ ΛΟΥΡΩΝ Δ.Ε. ΚΟΦΙΝΑ του Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
16-10-2019 09:42:30    16-10-2019 09:42:30      2373/19
68ΞΞΟΡ1Θ-ΦΣ0
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξης νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση νερού στο ΔΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ και στη θέση ΣΟΧΩΡΑ της ΤΚ ΑΝΩ ΑΚΡΙΩΝ οικισμός ΤΣΙΦΟΥΤ ΚΑΣΤΕΛΛΙ Δ.Ε. ΚΟΦΙΝΑ του Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
16-10-2019 09:36:23    16-10-2019 09:36:23      2372/19
Ω9ΧΜΟΡ1Θ-ΧΨΙ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ υφιστάμενης ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ με νέα, στη θέση ΔΑΡΤΟΣ-ΔΟΡΙΕΣ (G9-4A) της Τ.Κ. ΒΑΧΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στο δήμο ΒΙΑΝΝΟΥ.
10-10-2019 09:49:28    10-10-2019 09:49:28      1900/19
ΨΓΝ8ΟΡ1Θ-ΛΨ0
Χορήγηση παράτασης και τροποποίησης ως προς τις συντεταγμένες της με αριθμ. πρωτ.2514_2017/ 06-02-2018 (ΑΔΑ:603ΚΟΡ1Θ-ΤΞ4) άδειας εκτέλεσης έργου - αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ γεώτρησης στο «ΒΙΟΑΡΩΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΚΕ», (Νόμιμος εκπρόσωπος: ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ) στη θέση ΠΥΡΟΒΟΛΟΙ της Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Δήμου ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ.
09-10-2019 14:44:44    09-10-2019 14:44:44      200/19
Ψ40ΝΟΡ1Θ-0Φ4
Χορήγηση άδειας υδρευτικής χρήσης νερού από νέα ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΚΑΤΩ ΚΑΚΟ ΟΡΟΣ της ΤΚ ΣΥΚΟΛΟΓΟΥ οικισμός ΤΕΡΤΣΑ Δήμου ΒΙΑΝΝΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στην ΟΜΑΔΑ LUISA NEELTJE HOUTEKAMMER του JACOB
09-10-2019 10:42:28    09-10-2019 10:42:28      1796/19
ΩΚΡΞΟΡ1Θ-ΗΚΖ
Χορήγηση άδειας χρήσης θαλασσινού νερού για πυρασφάλεια στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στη ΤΚ ΡΟΔΙΑΣ οικισμός ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ της Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
09-10-2019 09:31:11    09-10-2019 09:31:11      1697/19
Ω20ΙΟΡ1Θ-ΗΨ1
Απόρριψη αιτήματος χορήγησης παράτασης, της με αριθμ.πρωτ.:2302/16-01-2018 και ΑΔΑ: Ω67ΣΟΡ1Θ-ΙΛ0 άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας γεώτρησης για αγροτική χρήση, στη θέση ΧΑΛΙΚΙΑΣ, Τ.Κ. ΓΑΛΙΑΣ του Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στον κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ.
09-10-2019 09:10:20    09-10-2019 09:10:20      1510/19
915ΑΟΡ1Θ-Χ2Θ
Απόρριψη αιτήματος για Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων –αντικατάστασης υφιστάμενης ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ με νέα για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση στη ΟΜΑΔΑ ΚΑΣΑΠΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ στη θέση ΠΛΑΓΙΑ ή ΛΑΚΟΝΙΑ της ΤΚ ΓΑΡΙΠΑΣ Δ.Ε. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
03-10-2019 14:35:11    03-10-2019 14:35:11      1262/2018
9ΕΤ7ΟΡ1Θ-ΓΒΙ
Χορήγηση παράτασης της με αριθμ. πρωτ. (ΑΔΑ: 6Ψ1ΖΟΡ1Θ-Ζ53 ) άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας γεώτρησης για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση ιδιοκτησίας ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ στη θέση ΚΑΜΑΡΑΚΙ της Τ.K. ΜΟΡΟΝΙΟΥ Δ.Ε. ΖΑΡΟΥ του Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ.πρωτ.2205/05-11-2018 και ΑΔΑ: ΩΨ9ΣΟΡ1Θ-ΔΜΘ ως προς χρήση από ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ σε ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ
02-10-2019 15:37:19    02-10-2019 15:37:19      2145