Διεύθυνση Υδάτων

Αναπλ.

Προΐσταμένη

Διεύθυνσης:

Αγγελική Μαρτίνου, MSc, PhD
ΠΕ Μηχανικών, με Α' βαθμό


e-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr τηλ:2813 404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 136
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Βροχοπτώσεις υδρολογικού έτους 2018-2019, σύγκριση με στοιχεία προηγούμενων ετών
 

Χρήση χαρτογραφικής πλατφόρμας για την εύρεση στοιχείων της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών  υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης"

Κάλυψη πηγαδιών για την ασφάλεια ανθρώπων και ζώων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη ΣΥΜΒΑΣΗ "Κατάρτιση Σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση ξηρασίας-λειψυδρίας στην Περιφέρεια Κρήτης"

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΜ20ΟΡ1Θ-8Θ0
Απόρριψη αιτήματος για έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση στον ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ στη θέση ΛΥΤΙΝΟΥΣ, Τ.Κ. ΑΝΤΙΣΚΑΡΙ, Δ.Ε. ΜΟΙΡΕΣ του Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
22-01-2020 11:50:57    21-01-2020 13:16:09      2632/19
ΩΩΤΦΟΡ1Θ-ΩΑΞ
Απόρριψη αιτήματος για Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – αντικατάστασης υφιστάμενης ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ με νέα για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση στην ΟΜΑΔΑ ΣΕΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ στη θέση ΦΑΝΤΑΞΑ της ΣΟΚΑΡΑ Δ.Ε. ΚΟΦΙΝΑ του Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
22-01-2020 09:34:38    22-01-2020 09:34:38      1861/πε
Ψ9ΟΣΟΡ1Θ-ΕΦΜ
Απόρριψη αιτήματος για Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων αντικατάστασης υφιστάμενης ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ με νέα για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση στην ΟΜΑΔΑ ΚΩΤΣΑΡΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΠΑΝΤΕΛΗ στη θέση ΠΟΤΑΜΟΣ ή ΒΑΘΕΙΑΔΕΣ της Τ.Κ. ΣΟΚΑΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΠΟΪΝΙΟΥ Δ.Ε. ΚΟΦΙΝΑ του Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
22-01-2020 09:20:30    22-01-2020 09:20:30      59
Ψ0ΑΟΟΡ1Θ-4ΥΦ
Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας Γ.ΣΦΥΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη γεώτρησης για χρήση αναψυχής, στη θέση ΑΧΛΙΑ, Τ.Κ. ΣΧΙΝΟΚΑΨΑΛΩΝ, Δ.Ε. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ, του Δήμου ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
21-01-2020 10:42:06    21-01-2020 10:42:06      2185/19
ΩΩΜ2ΟΡ1Θ-ΟΕ8
Απόρριψη αιτήματος του κ. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, για χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας γεώτρησης για αγροτική χρήση, στη θέση ΧΑΒΛΙΑΝΑ, Τ.Κ. ΣΟΚΑΡΑΣ, Δ.Ε. ΚΟΦΙΝΑ του Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
17-01-2020 09:57:57    17-01-2020 09:57:57      101/19
6ΡΦ9ΟΡ1Θ-ΚΜΛ
Απόρριψη αιτήματος του κ. ΗΛΙΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ για χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη γεώτρησης για ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ χρήση, στη θέση ΚΕΦΑΛΕΣ, Τ.Κ. ΑΝΩ ΜΑΛΑΚΙ, του Δήμου ΡΕΘΥΜΝΗΣ, Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ.
16-01-2020 09:00:48    16-01-2020 09:00:48      2798/19
Ω2ΙΙΟΡ1Θ-2ΩΕ
Χορήγηση άδειας για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από ΠΗΓΗ στη θέση ΒΑΤΙ της ΤΚ ΚΟΥΡΗΤΩΝ Δήμου ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ στον ΣΑΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟ του ΙΑΣΩΝΑ
16-01-2020 08:55:37    16-01-2020 08:55:37      111/20
6ΥΠΖΟΡ1Θ-Β9Γ
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.:279/16-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΣΟΡ1Θ-ΞΧΠ) «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΜΕΤΑΞΩΤΑ της Τ.Κ. ΣΤΕΡΝΩΝ Δ.Ε. ΚΟΦΙΝΑ Δήμου Γόρτυνας Π.Ε. Ηρακλείου ιδιοκτησίας ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑΣ του ΑΔΑΜ», ως προς τον αρχηγό της ομάδας σε ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
13-01-2020 14:30:55    13-01-2020 14:30:55      2817/19
9ΡΑΠΟΡ1Θ-85Φ
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.:3025/2015/05-02-2016 (ΑΔΑ:72ΨΕΟΡ1Θ-Ρ2Θ) «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΑΜΜΟΣ οικισμού ΜΩΡΙΑ της Τ.Κ. ΑΝΩ ΑΚΡΙΩΝ Δ.Ε. ΚΟΦΙΝΑ Δήμου Γόρτυνας Π.Ε. Ηρακλείου ιδιοκτησίας ΟΜΑΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ (με δικαιούχους τους ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ του Ιωάννη και ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του Γεωργίου», ως προς τον δικαιούχο σε ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
13-01-2020 14:29:03    13-01-2020 14:29:03      2475/18
62ΠΕΟΡ1Θ-12Δ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ υφιστάμενου ΠΗΓΑΔΙΟΥ για ΑΡΔΕΥΣΗ, στην ΟΜΑΔΑ ΒΟΥΙΔΑΣΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, στη θέση ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ- ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ της Τ.Κ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, του δήμου ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
13-01-2020 11:53:21    13-01-2020 11:53:21      1317/19