Διεύθυνση Υδάτων

Αναπλ.

Προΐσταμένη

Διεύθυνσης:

Αγγελική Μαρτίνου, MSc, PhD
ΠΕ Μηχανικών, με Α' βαθμό


e-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr τηλ:2813 404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 136
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχής υπηρεσιών  υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης"

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αρ. 869/28-1-2020 Διακήρυξης με θέμα «Ενημέρωση κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029425 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014- 2020»

Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη Δράση: "Ενημέρωση του κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της περιφέρειας Κρήτης (σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ)"

Βροχοπτώσεις υδρολογικού έτους 2018-2019, σύγκριση με στοιχεία προηγούμενων ετών
 

Χρήση χαρτογραφικής πλατφόρμας για την εύρεση στοιχείων της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΩΤΜΟΡ1Θ-ΕΦΨ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από νέα ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΠΟΡΟΣ της ΤΚ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, Δήμου ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ στην ΟΜΑΔΑ ΚΑΒΟΥΣΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
02-04-2020 11:29:00    02-04-2020 11:29:00      120/20
ΩΗΕΣΟΡ1Θ-ΨΞ4
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.:1484/23-10-2012 (ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Θ-7Ο8), Απόφασης, με θέμα «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από υδρογεώτρηση στη θέση ΣΟΧΩΡΑ ή ΛΑΓΚΟ του οικισμού ΑΠΟΪΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΚΟΦΙΝΑ Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ», μόνο ως προς την επωνυμία της ομάδας και τους δικαιούχους.
02-04-2020 10:50:28    02-04-2020 10:50:28      500/19
690ΡΟΡ1Θ-5ΝΩ
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.:2421/2013/31-01-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΥΟΡ1Θ-0ΘΖ), Απόφασης, με θέμα «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΠΟΤΑΜΟΣ της Τ.Κ. ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ της Δ.Ε. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΚΟΣΜΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», μόνο ως προς το δικαιούχο.
02-04-2020 10:37:02    02-04-2020 10:37:02      2535/18
ΨΦΑ6ΟΡ1Θ-ΣΥ0
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.:1340/30-10-2014(ΑΔΑ:ΩΧΓΚΟΡ1Θ-Δ62), Απόφασης, με θέμα «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΤΡΟΧΑΛΟΙ της Τ.Κ. ΑΜΙΡΩΝ Δήμου ΒΙΑΝΝΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ και ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ», μόνο ως προς τους δικαιούχους.
02-04-2020 10:32:11    02-04-2020 10:32:11      2480/18
6ΨΠΡΟΡ1Θ-2ΣΛ
Χορήγηση άδειας ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ χρήσης νερού από ΓΕΩΤΡΗΣΗ, στη θέση ΛΙΒΑΝΕ του Δήμου Γαύδου, Π.Ε. Χανίων
31-03-2020 09:52:38    31-03-2020 09:52:38      631
6Ξ4ΕΟΡ1Θ-ΕΟΓ
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.:2987/2015/05-02-2016 (ΑΔΑ: ΩΝ2ΣΟΡ1Θ-ΥΙ4), Απόφασης, με θέμα «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΧΟΡΔΑΚΙΑ της Τ.Κ. ΑΡΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΗΣ Δήμου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου ιδιοκτησίας ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ», μόνο ως προς τον δικαιούχο.
31-03-2020 09:43:02    31-03-2020 09:43:02      237/19
ΩΖΘΥΟΡ1Θ-ΙΔ7
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.:264/15-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΣΟΡ1Θ-1ΞΓ), Απόφασης, με θέμα «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΛΑΣΠΕΡΑ της Τ.Κ. ΑΣΗΜΙΟΥ Δ.Ε. ΚΟΦΙΝΑ Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ», μόνο ως προς την επωνυμία της ομάδας και τους δικαιούχους.
31-03-2020 09:35:01    31-03-2020 09:35:01      175/19
94ΥΨΟΡ1Θ-69Ν
Ανάκληση της με α.π. 593/13-03-2014 απόφασής μας για τη «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού και υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της γεώτρησης στη θέση ΜΑΥΡΑ ΠΗΛΑ της Τ.Κ. ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΣΟΥ Δήμου Χανίων Π.Ε. Χανίων ιδιοκτησίας ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ»
30-03-2020 12:46:32    30-03-2020 12:46:32      680
Ω1ΗΡΟΡ1Θ-ΧΚ9
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.:5454/2015/19-08-2016 (ΑΔΑ:7ΡΦ7ΟΡ1Θ-Β05), Απόφασης, με θέμα «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΜΕΡΘΙΩΤΗΣ της Τ.Κ. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ Δ.Ε. ΤΕΜΕΝΟΥΣ Δήμου Ηρακλείου Π.Ε. Ηρακλείου ιδιοκτησίας ΞΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του Γεωργίου», μόνο ως προς το όνομα σε ΤΖΟΡΜΠΑΤΖΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του Ελευθερίου.
30-03-2020 11:45:14    30-03-2020 11:45:14      174/19
ΨΧΟΩΟΡ1Θ-5ΙΜ
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.:5226/2015/27-07-2016 (ΑΔΑ: 77ΨΓΟΡ1Θ-Ω2Μ), Απόφασης, με θέμα «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΒΟΥΡΛΙΑΣ της Τ.Κ. ΑΡΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΗΣ Δήμου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου ιδιοκτησίας ΟΜΑΔΑΣ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Ιωάννη», μόνο ως προς το είδος της καλλιέργειας και τις συντεταγμένες.
30-03-2020 11:32:08    30-03-2020 11:32:08      232/19