Διεύθυνση Υδάτων

Α/τρια

Προισταμένη

Διεύθυνσης:

Αγγελική Μαρτίνου, PhD
ΠΕ Μηχανικών, με Α' βαθμό
e-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr τηλ:2813404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 136
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Χρήση χαρτογραφικής πλατφόρμας για την εύρεση στοιχείων της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών  υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης"

Κάλυψη πηγαδιών για την ασφάλεια ανθρώπων και ζώων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη ΣΥΜΒΑΣΗ "Κατάρτιση Σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση ξηρασίας-λειψυδρίας στην Περιφέρεια Κρήτης"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη ΣΥΜΒΑΣΗ "Συγκριτική τεχνικοοικονομική αξιολόγηση για την αξιοποίηση των  υφάλμυρων πηγών: Αλμυρός Ηρακλείου, Αλμυρός Αγ. Νικολάου και Μαλαύρας"

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
7ΜΙΥΟΡ1Θ-ΙΝ9
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση στον ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ στη θέση ΣΟΧΩΡΟ ή ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ της ΤΚ ΓΑΡΙΠΑΣ, Δ.Ε. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
14-08-2019 11:49:49    14-08-2019 11:49:49      1464
ΩΛΨ9ΟΡ1Θ-ΛΧΛ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ χρήση στην ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ ανώνυμος εταιρεία παραγωγής και εμπορίας αεριούχων ποτών – αναψυκτικών χυμών – ξενοδοχειακές – τουριστικές εμπορικές επιχειρήσεις με διακριτικό τίτλο «ΦΗΜΗ Α.Ε.» στη θέση ΚΑΒΟΥΣΙ της Τ.Κ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΕΣ, Δ.Ε. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ του Δήμου ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
14-08-2019 10:56:03    14-08-2019 10:56:03      1899
ΩΟΥΔΟΡ1Θ-ΞΨΓ
Απόρριψη αιτήματος του κ. ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, για χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας γεώτρησης για αγροτική χρήση, στη θέση ΑΜΜΟΥΔΑΡΕΣ, Τ.Κ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ του Δήμου ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
14-08-2019 08:44:30    14-08-2019 08:44:30      1957
6Ν77ΟΡ1Θ-ΓΡΘ
Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας «ΥΔΡΟΜΕΤΑΛ Ι. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», για χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη γεώτρησης βιομηχανικής χρήσης για τη κάλυψη αναγκών της υπό ανέγερση μονάδας πλυντηρίου αυτοκινήτων με αυτοεξυπηρέτηση στη θέση ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ή ΛΑΓΟΥ ΒΑΓΚΑ της Δ.Κ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
29-07-2019 10:05:02    29-07-2019 10:05:02      2672/2018
Ω4ΟΓΟΡ1Θ-ΘΓΜ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση στην ΟΜΑΔΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ στη θέση ΜΠΛΑΒΗ ΑΣΠΑ της ΤΚ ΣΚΙΝΙΑ, Δ.Ε. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
29-07-2019 10:00:44    29-07-2019 10:00:44      1390/19
6Α9ΘΟΡ1Θ-ΛΙ3
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση στον ΓΚΟΡΑΝ ΒΑΝΤΕΡΠΟΥΤ του ΑΛΦΡΕΝΤ στη θέση ΤΡΑΓΑΝΙΔΑ ή ΣΑΝΙΔΑ της Τ.Κ. ΠΙΤΣΙΔΙΑ, Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ του Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ , Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
25-07-2019 12:05:18    25-07-2019 12:05:18      894/19