Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:

 

 

Ευφροσύνη Τσαγκαράκη-Μαυράκη

Χημικός Μηχανικός

e-mail: a.tsagaraki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
e-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης τη 11-04-2019, για την επιτροπή συνοπτικών διαγωνισμών έτους 2019 της ΑΠΔ Κρήτης.

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση τεχνικής υπηρεσίας «Αποκατάσταση / κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής (βόθρου) προς εκτέλεση της με αρ.πρωτ. 39946/25-11-2016 απόφασης κατεδάφισης του Δήμου Ηρακλείου

Κλήρωση μελών κοινής επιτροπής κλήρωσης των υποσυστημάτων ΚΗΣΚ και ΜΗΜΕΔ, για τους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων της ΑΠΔ Κρήτης έτους 2019.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΓΥΔΟΡ1Θ-7Α2
ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΠΣ Δ.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
28-02-2020 11:37:03    28-02-2020 11:37:03      236
ΩΔΣΒΟΡ1Θ-0ΩΠ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το έργο “λατομείο μαρμάρου” , απο τους Στέλιο, Μαρία & Μιχάλη Μανωλιούδη στην θέση “Στεναλώματα ” Τοπικής Κοινότητας Αηδονοχωρίου του Δήμου Μαλεβιζίου Π.Ε Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης.
27-02-2020 14:52:45    27-02-2020 14:52:45      200
Ψ8Λ9ΟΡ1Θ-ΘΞΝ
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου-οξέως, για την Περιφέρεια Κρήτης, στην εταιρεία με την επωνυμία «CRETA RECYCLING μον. ΙΚΕ» που εδρεύει στην Οδό Ο στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου Κρήτης
27-02-2020 13:59:01    27-02-2020 13:59:01      700
Ψ07ΘΟΡ1Θ-29Ζ
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Καταδυτικό πάρκο στη θαλάσσια περιοχή Σταλίδας Δήμου Χερσονήσου Π.Ε. Ηρακλείου»
27-02-2020 11:25:18    27-02-2020 11:25:18      4411πε
92ΩΚΟΡ1Θ-ΦΓ8
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων-εργοταξιακής σήμανσης Φάση 3 και 4 στα πλαίσια του έργου "Γούρνες-Χερσόνησος", αναδόχου Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΕΚΤΕΡ Α.Ε.- ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.- ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. με διευθύνουσα υπηρεσία την Δ/νση Συγκ/κών Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε. .
26-02-2020 14:34:28    26-02-2020 14:34:28      605
ΨΔ62ΟΡ1Θ-ΠΒΗ
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης κατολισθήσεων στη με αρ. 97 εθνική οδό Ηρακλείου-Μοιρών πριν την είσοδο στον οικισμό Αγ. Βαρβάρας στο τμήμα από χ.θ. 22+150 έως χ.θ. 22+600, στα πλαίσια του έργου « Ολοκλήρωση κατασκευής της οδού Αγ.Βαρβάρα-Απομαρμά (Χ.Θ. 22+170 έως Χ.Θ. 29+990)», αναδόχου Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΕΚΤΕΡ Α.Ε.- ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. με διευθύνουσα υπηρεσία την Δ/νση Συγκ/κών Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε. .
26-02-2020 13:07:01    26-02-2020 13:07:01      595
ΩΕ1ΜΟΡ1Θ-Ι3Α
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) (στο εξής: απόβλητα) εντός της Περιφέρειας Κρήτης στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ», που εδρεύει στην Τ.Κ. Βραχασίου Δ. Αγ. Νικολάου, Π.Ε. Λασιθίου.
25-02-2020 10:10:29    25-02-2020 10:10:29      495
Ψ4Μ3ΟΡ1Θ-Ε2Δ
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.03) εντός της Περιφέρειας Κρήτης, στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΠΛΕΚΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΒΕΕ», διακριτικός τίτλος «ΠΛΕΚΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΒΒΕΕ», που εδρεύει επί της οδού Β, εντός ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου – Νέα Αλικαρνασός, Π.Ε. Ηρακλείου.
21-02-2020 14:32:14    21-02-2020 14:32:14      4458
6ΝΦΣΟΡ1Θ-1Σ3
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), για το υφιστάμενο λατομείο μαρμάρων (σχιστολιθικών πλακών) όπως τροποποιείται: α)με τον περιορισμό της έκτασης λατόμευσης - λειτουργίας στα 64,28στρ. απο τα 110,59στρ., β)την προσθήκη μονάδας παραγωγής σκυροδέματος & γ)την προσθήκη μονάδας διαχείρισης ΑΕΚΚ , στην θέση “Ατζιμπραγά” Δ.Δ Αγ. Νικολάου Π.Ε Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης, απο την εταιρεία Αφοί Κουνενάκη Α.Ε.
19-02-2020 10:04:49    19-02-2020 10:04:49      580
99ΔΜΟΡ1Θ-ΦΞΝ
Διενέργεια δημοσίας κλήρωσης για τον ορισμό δικηγόρων ως μέλη (τακτικό-αναπλρωματικό) στα Α και Β ΣΥΠΟΘΑ ΠΕ Ηρακλείου
18-02-2020 14:25:36    18-02-2020 14:25:36      631