Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:

 

 

Ευφροσύνη Τσαγκαράκη-Μαυράκη

Χημικός Μηχανικός

e-mail: a.tsagaraki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
e-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης τη 11-04-2019, για την επιτροπή συνοπτικών διαγωνισμών έτους 2019 της ΑΠΔ Κρήτης.

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση τεχνικής υπηρεσίας «Αποκατάσταση / κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής (βόθρου) προς εκτέλεση της με αρ.πρωτ. 39946/25-11-2016 απόφασης κατεδάφισης του Δήμου Ηρακλείου

Κλήρωση μελών κοινής επιτροπής κλήρωσης των υποσυστημάτων ΚΗΣΚ και ΜΗΜΕΔ, για τους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων της ΑΠΔ Κρήτης έτους 2019.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΦΑΕΟΡ1Θ-ΩΒΙ
Έγκριση παρέκκλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ/29-8-1996 (ΦΕΚ 1032/Δ/11-9-1996) για την μείωση της οπισθίας απόστασης από τα όρια του γηπέδου, για την κατασκευή στεγάστρου προστασίας του τάφου 24, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη"Ανάδειξη Υστερομινωικού ΙΙΙ Νεκροταφείου Αρμένων Ρεθύμνης, από 15μ σε 7,26μ.
05-08-2020 13:28:44    05-08-2020 13:28:44      2824
63ΕΛΟΡ1Θ-92Χ
Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (Α 60), εντός των ορίων του οικισμού Πρασά του Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, στην οδό Ροδαμάνθους.
05-08-2020 10:57:41    05-08-2020 10:57:41      4488
6Σ16ΟΡ1Θ-ΜΛ0
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των έργων διευθέτησης στο πλαίσιο οριοθέτησης τμήματος ρέματος εντός του οικισμού Πιτσιδίων Δ. Φαιστού Π.Ε. Ηρακλείου
28-07-2020 10:26:39    28-07-2020 10:26:39      2562
63ΓΡΟΡ1Θ-ΔΒ8
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδική ονομασία «ΧΑΡΚΙΑ /Χ 1406408», ιδιοκτησίας COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. που βρίσκεται εγκατεστημένος στη θέση «Ύψωμα Γκαργκάνη», της ΔΕ Αρκαδίου, Δήμου Ρεθύμνης, Περιφέρειας Κρήτης και περιλαμβάνει συνοδό έργο οδοποιίας
27-07-2020 14:16:06    27-07-2020 14:16:06      2557
6ΠΡ6ΟΡ1Θ-ΖΑΧ
Έγκριση παρέκκλισης ως προς το ποσοστό κάλυψης γηπέδου ιδιοκτησίας Καλλέργη Εμμανουήλ και ΣΙΑ ΕΕ για την επέκταση ισογείου κτιρίου τυποποίησης ελαιολάδου, στην εκτός σχεδίου περιοχή του οικισμού Αχλαδέ ΔΕ Γεροποτάμου, Δήμου Μυλοποτάμου.
24-07-2020 14:05:26    24-07-2020 14:05:26      2418
6ΔΓ5ΟΡ1Θ-ΣΕ6
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων-εργοταξιακής σήμανσης για την κατασκευή πασσαλότοιχων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Έργα αντιμετώπισης των κατολισθητικών φαινομένων στις θέσεις Μαυρομούστακο και Μεγάλα Χωράφια του ΒΟΑΚ, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων» και συγκεκριμένα στην θέση Μαυρομούστακο Καστελίου από τη χ.θ. 0+000 έως τη χ.θ. 0+760, με στένωση λωρίδων κυκλοφορίας, υπό την επίβλεψη της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ. και αναδόχου ΑΚΤΩΡ Α.Ε. .
24-07-2020 13:46:11    24-07-2020 13:46:11      2622
Ψ9ΞΔΟΡ1Θ-ΜΒΗ
Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (Α'60),εντός των ορίων του οικισμού "Άγιος Βλάσσης" του Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης.
24-07-2020 10:49:50    24-07-2020 10:49:50      1336
6ΞΟΚΟΡ1Θ-Σ7Η
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το υφιστάμενο τυροκομείο στον Ομαλό Δ.Ε Μουσούρων Δήμου Πλατανιά Π.Ε Χανίων Περιφέρειας Κρήτης της εταιρείας με την επωνυμία “Κουτρούλης ΑΕ”.
23-07-2020 14:00:30    23-07-2020 14:00:30      2400
6ΑΥΜΟΡ1Θ-Υ3Ζ
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Λειτουργία Υφιστάμενης πηγής στη θέση «Πλάτανος», Τ.Κ. ΑΡΜΕΝΩΝ, για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των κατοίκων των Δ.Ε. Αρμένων και Βάμου», ιδιοκτησίας Δ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ, ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ.
22-07-2020 13:35:53    22-07-2020 13:35:53      2358
ΨΩΚΧΟΡ1Θ-Γ0Ι
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σύμφωνα με την με αρ. 990/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής "Νέας διώροφης μονοκατοικίας με υπόγειο" στη συμβολή των οδών Νεοφύτου Βαρδαλά και Φάνη Κλεάνθη στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης.
22-07-2020 09:37:03    22-07-2020 09:37:03      740