Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:

 

 

Ευφροσύνη Τσαγκαράκη-Μαυράκη

Χημικός Μηχανικός

e-mail: a.tsagaraki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
e-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης τη 11-04-2019, για την επιτροπή συνοπτικών διαγωνισμών έτους 2019 της ΑΠΔ Κρήτης.

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση τεχνικής υπηρεσίας «Αποκατάσταση / κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής (βόθρου) προς εκτέλεση της με αρ.πρωτ. 39946/25-11-2016 απόφασης κατεδάφισης του Δήμου Ηρακλείου

Κλήρωση μελών κοινής επιτροπής κλήρωσης των υποσυστημάτων ΚΗΣΚ και ΜΗΜΕΔ, για τους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων της ΑΠΔ Κρήτης έτους 2019.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΛΘΝΟΡ1Θ-8ΗΚ
Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επείγουσες εργασίες προσωρινών έργων αντιμετώπισης των κατολισθητικών φαινομένων στις θέσεις Άπτερα-Μεγάλα Χωράφια, Σταλός και Γαλατάς της Π.Ε. Χανίων» και συγκεκριμένα στις θέσεις Σταλός και Γαλατάς επί του ΒΟΑΚ, Δ/νουσας Υπηρεσίας Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ. και αναδόχου Δομική Κρήτης Α.Ε. , με στένωση λωρίδων κυκλοφορίας, όπως διορθώθηκε με κόκκινο χρώμα
16-08-2019 10:21:31    16-08-2019 10:21:31      2632
Ψ820ΟΡ1Θ-ΣΙΣ
Τροποποίηση της με αρ. 795/19-3-2019 Απόφασης ΣΑΔΚ που αφορά στη Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Ετοιμορρόπων Κατασκευών της παρ. 2 του άρθρου 7 του ΠΔ 13-4-1929 (ΦΕΚ 153/Α/1929), για το Δήμο Χερσονήσου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
14-08-2019 12:37:28    14-08-2019 12:37:28      2681
ΨΥ7ΑΟΡ1Θ-ΕΑΡ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Υφιστάμενη Βιοτεχνία Ασφαλτομίγματος ΕΜΜ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.» στη θέση Λατζιμάς Δ.Ε. Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης.
14-08-2019 11:22:00    14-08-2019 11:22:00      2752
ΩΟΗΓΟΡ1Θ-Δ3Β
Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατά μήκος τομή οδοστρώματος στην παλαιά εθνική οδό Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου στη θέσηΑ/Σ Α4-Αντλιοστάσιο Δ. Χερσονήσου, στα πλαίσια του έργου «Αναβάθμιση υφιστάμενων αντλιοστασίων Χερσονήσου και επέκταση αποχετευτικού δικτύου σε νέες περιοχές» της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου, με εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων και στένωση λωρίδας, αναδόχου ΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε .
14-08-2019 10:20:50    14-08-2019 10:20:50      2706
ΨΧΧΧΟΡ1Θ-ΤΝΧ
Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του ρέματος Κοτοβιανού (με έργα διευθέτησης) στη θέση «Σταυρός» Δήμου Ιεράπετρας Π.Ε. Λασιθίου, παρά την ιδιοκτησία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΑΕ»
13-08-2019 13:49:24    13-08-2019 13:49:24      2340
960ΦΟΡ1Θ-ΠΣ4
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), για την Περιφέρεια Κρήτης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ», που εδρεύει στην οδό Σφακίων 58 στο Δήμο Χανίων
08-08-2019 14:35:41    08-08-2019 14:35:41      2717
Ψ0ΝΖΟΡ1Θ-Η38
Απόφαση εξαίρεσης από την υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου «Έργα έκτακτης ανάγκης προστασίας παράκτιας ζώνης περιοχής Χαλέπας της πόλης των Χανίων», με φορέα υλοποίησης τη Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων στο Δήμο Χανίων, στο Νομό Χανίων, στην Περιφέρεια Κρήτης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
08-08-2019 14:13:31    08-08-2019 13:39:44      2830
6ΡΙ4ΟΡ1Θ-Ο1Θ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: “ υφιστάμενος Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 7,2 MW στην θέση “AΓ. Κύριλλος” Δήμου Γόρτυνας ΠΕ Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης της ENEL GREEN POWER Α.Ε.
08-08-2019 14:10:57    08-08-2019 14:10:57      2534
6ΞΟΧΟΡ1Θ-1ΨΗ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Οριστική οριοθέτηση και διευθέτηση τμήματος του Κληματιανού ποταμού (GR4011504) στη θέση Βρυχιές εντός οικισμού Κόκκινου Πύργου Δ. Φαιστού Π.Ε. Ηρακλείου»
06-08-2019 12:50:10    06-08-2019 12:50:10      2560
6ΔΦΒΟΡ1Θ-Ο9Ο
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) (στο εξής: απόβλητα) εντός της Περιφέρειας Κρήτης στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΒΙΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ», που εδρεύει επί της οδού Κερκύρας 7, Ο.Τ.16, στη Θέση «ΚΟΚΚΙΝΙΑ», ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ.
02-08-2019 10:00:27    02-08-2019 10:00:27      1377