Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:

 

 

Ευφροσύνη Τσαγκαράκη-Μαυράκη

Χημικός Μηχανικός

e-mail:a.tsagaraki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
e-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης τη 11-04-2019, για την επιτροπή συνοπτικών διαγωνισμών έτους 2019 της ΑΠΔ Κρήτης.

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση τεχνικής υπηρεσίας «Αποκατάσταση / κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής (βόθρου) προς εκτέλεση της με αρ.πρωτ. 39946/25-11-2016 απόφασης κατεδάφισης του Δήμου Ηρακλείου

Κλήρωση μελών κοινής επιτροπής κλήρωσης των υποσυστημάτων ΚΗΣΚ και ΜΗΜΕΔ, για τους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων της ΑΠΔ Κρήτης έτους 2019.

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω5ΝΛΟΡ1Θ-ΤΞΔ
Έγκριση της με αρ. 28/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγίου Νικολάου, που αφορά σε οριοθέτηση μίας θέσης στάθμευσης για τις ανάγκες των ΕΛ.ΤΑ. στην οδό Μονής Φανερωμένης, στον Άγιο Νικόλαο Π.Ε. Λασιθίου.
20-01-2021 08:19:41    20-01-2021 08:19:41      2383
6Κ84ΟΡ1Θ-9ΛΩ
Έγκριση της με αρ. 23/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά των 31ου Νηπιαγωγείου και 15ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου καθώς και στην οδό Ηρακλή, στην περιοχή «Κορώνη Μαγαρά», εντός σχεδίου πόλεως Ηρακλείου Π.Ε. Ηρακλείου.
20-01-2021 08:05:12    20-01-2021 08:05:12      1988
ΩΞΥΝΟΡ1Θ-ΨΕΡ
Έγκριση της με αρ. 40/2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγίου Νικολάου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Στρατηγού Κόρακα, εντός σχεδίου πόλεως Αγίου Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου.
20-01-2021 07:53:04    20-01-2021 07:53:04      3693
ΨΠΣΨΟΡ1Θ-ΚΦΙ
Έγκριση της με αρ. 39/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγίου Νικολάου, που αφορά σε οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης για τις ανάγκες των Δικαστηρίων και της αστυνομίας του Β.Ο.Α.Κ. στην οδό Πλατεία Δικαστηρίων, στη Νεάπολη Π.Ε. Λασιθίου.
20-01-2021 07:49:36    20-01-2021 07:49:36      3692
ΩΨ5ΨΟΡ1Θ-Ζ02
Έγκριση της με αρ. 41/2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγίου Νικολάου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Κ. Παλαιολόγου, εντός σχεδίου πόλεως Αγίου Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου.
15-01-2021 12:53:51    15-01-2021 12:53:51      3694
62ΞΨΟΡ1Θ-ΒΦΔ
Μερική έγκριση της με αρ. 45/2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγίου Νικολάου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις διαμόρφωσης ισόπεδων κυκλικών κόμβων στην πόλη του Αγίου Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου.
15-01-2021 12:11:55    15-01-2021 12:11:55      3501
9ΒΚΤΟΡ1Θ-Φ5Δ
Τροποποίηση της με αρ. οικ.2423/06-07-2020 Απόφασης Συντονίστριας ΑΔΚ που αφορά στη Συγκρότηση Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 116 του Ν.4495/17 της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.
15-01-2021 11:36:50    15-01-2021 11:36:50      4522ΠΕ
ΩΩΠΗΟΡ1Θ-Ζ84
Έγκριση της με αρ. 16/2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγίου Νικολάου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Πατρ. Βαρθολομαίου, Οδ. Ελύτη και Πλάτωνος, στη Δημοτική Ενότητα Ελούντας Δήμου Αγίου Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου.
11-01-2021 13:51:29    11-01-2021 13:51:29      2582
ΨΖ2ΧΟΡ1Θ-ΖΦΚ
Έγκριση της με αρ. 44/2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγίου Νικολάου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Αναπαύσεως, εντός σχεδίου πόλεως Αγίου Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου.
11-01-2021 13:47:14    11-01-2021 13:47:14      3697
6Δ3ΥΟΡ1Θ-9ΩΒ
Έγκριση της με αρ. 17/2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγίου Νικολάου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Σίσι Δ.Κ. Βραχασίου Δήμου Αγίου Νικολάου, Π.Ε. Λασιθίου.
11-01-2021 13:42:56    11-01-2021 13:42:56      2381