Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.Διευθυντή: 2810278401, email: k.mathioudakis@apdkritis.gov.gr
Fax Υπηρεσίας: 2810390107 , email:tod@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τήρηση υγειονομικού πρωτόκολλου Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς έτους 2020 και εργασιών απολύμανσης για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό για τις ανάγκες των κτιρίων Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων και των λοιπών κτιριακών υποδομών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για καθαριότητα - συλλογή και απομάκρυνση απορρυμμάτων εντός του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, έτους 2020.

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών για τις ανάγκες των ζώων (ζωοτροφών κτλ.) που εκτρέφονται στις υπηρεσίες των Διευθύνσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σε Ν. Ρεθύμνου, Ν. Λασιθίου και Ν. Χανίων, για το β’ εξάμηνο του 2020 και έως τη λήξη του έτους 2021.

Παράταση ημερομηνιών της αρ. 1157/23-4-2020 απόφασης Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. (Εμπεριέχονται διευκρινήσεις ως προς τις τιμές των i3 και i5)

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
618ΥΟΡ1Θ-ΜΦ5
Χ.Ε. 88704/2020
05-08-2020 11:15:06    05-08-2020 11:15:06      88704
6ΦΙ3ΟΡ1Θ-4ΡΨ
ΑΑΥ 1906 999.0200000 3120102001 ΠΟΣΟΥ 310,00 ΕΥΡΩ ΑΑΥ 1906 999.00000 2420389001 ΠΟΣΟΥ 80,00 ΕΥΡΩ
30-07-2020 08:36:48    30-07-2020 08:36:48      3309
Ω60ΞΟΡ1Θ-Ω6Φ
ΧΕ 82649/2020
27-07-2020 10:54:54    27-07-2020 10:54:54      82649
ΨΛΧ8ΟΡ1Θ-0Θ4
ΧΕ 82642/2020
27-07-2020 10:52:56    27-07-2020 10:52:56      82642
ΨΥ8ΓΟΡ1Θ-8ΔΖ
ΧΕ 82640/2020
27-07-2020 10:50:35    27-07-2020 10:50:35      82640
ΩΔΑΧΟΡ1Θ-ΔΚΝ
ΧΕ 82638/2020
27-07-2020 10:48:12    27-07-2020 10:48:12      82638
Ω9ΕΧΟΡ1Θ-6Υ1
ΧΕ 82650/2020
27-07-2020 10:45:21    27-07-2020 10:45:21      82650
ΩΞΥΛΟΡ1Θ-32Ι
ΧΕ 82652/2020
27-07-2020 10:41:38    27-07-2020 10:41:38      82652
6Ψ07ΟΡ1Θ-ΘΗΛ
ΧΕ 82654/2020
27-07-2020 10:39:18    27-07-2020 10:39:18      82654
65ΨΥΟΡ1Θ-4Θ8
ΧΕ 82171/2020
27-07-2020 10:36:06    27-07-2020 10:36:06      82171