Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-87898
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Χανίων 

 

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JUNICOAST.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100LIT ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JUNICOAST".

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JUNICOAST

Πρόσκληση σε ημερίδα REVERSE - Δ/νσης Δασών Χανίων-ΜΑΙΧ. Εδώ θα βρείτε την Ατζέντα της Ημερίδας.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JUNICOAST

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΧΛΠΟΡ1Θ-ΣΛ9
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 15.757,88 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Κλησιδάκι-Γεροπλάτανος» της Τ.Κ. Θερίσου, Δημοτικής Ενότητας Θερίσου του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος του κ. Λεβεντάκη Ιωάννη του Ηλία.
03-08-2020 13:11:20    03-08-2020 13:11:20      11852/2019
6ΓΩΦΟΡ1Θ-9Σ3
Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α. 30/2019
03-08-2020 09:57:01    25-05-2020 10:48:57      3519
9ΩΤΡΟΡ1Θ-Ε39
Έγκριση απολογισμού 2019 και προϋπολογισμου 2020 του 3ου ΚΣ Βρυσών
31-07-2020 13:26:45    31-07-2020 13:22:38      5302
ΨΗΟΣΟΡ1Θ-ΦΗΤ
ΕΓΚΡΙΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
31-07-2020 11:26:41    31-07-2020 11:11:29      4973
6ΒΑΞΟΡ1Θ-Θ6Ι
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ <<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ
30-07-2020 10:26:22    30-07-2020 10:26:22      5348
Ω771ΟΡ1Θ-52Ψ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
29-07-2020 10:01:40    29-07-2020 10:01:40      4511
6ΠΥΨΟΡ1Θ-7ΔΛ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 5.143,07 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΔΟΡΚΕΣ» της Τ.Κ. Γαβαλοχωρίου, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος του κ. Χειλαδάκη Ιωάννη του Αριστομένη.
29-07-2020 09:52:57    29-07-2020 09:52:57      607
ΩΨΞΔΟΡ1Θ-ΣΑΒ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 2.159,95 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΜΟΥΡΙ» της Τ.Κ. Γαβαλοχωρίου, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος του κ. Χειλαδάκη Ιωάννη του Αριστομένη.
29-07-2020 09:27:53    29-07-2020 09:27:53      606
9ΚΘΙΟΡ1Θ-ΕΘΕ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 6.206,66 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Πριναρίδια» της Τ.Κ. Στερνών, Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος του κ. Αντωνακάκη Αντωνίου του Θεοφάνη.
28-07-2020 14:48:10    28-07-2020 14:48:10      6458/2019
ΨΨΥΩΟΡ1Θ-8ΥΛ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
28-07-2020 14:36:17    28-07-2020 14:36:17      1662