Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ  ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ ΞΕΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΙΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΝΩΠΟΛΗΣ», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, με προϋπολογισμό 12.373,50 € χωρίς ΦΠΑ και 15.343,14 € (με ΦΠΑ).

Οδηγίες για τις Δασικές Πυρκαγιές

Αν βρίσκεστε στην ύπαιθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανάθεση εκτέλεσης έργου με λήψη εγγράφων προσφορών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6Α6ΛΟΡ1Θ-39Δ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 11.461,05 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΚΟΥΡΝΟΛΙΟ» εκτός οικισμού Δράπανου Τ.Κ. Κεφαλά, Δ.Ε. Βάμου Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του Σταυριανουδάκη Μανούσου του Γεωργίου
26-02-2020 10:30:36    26-02-2020 10:30:36      13/26-02-2020
ΩΨΥΒΟΡ1Θ-ΙΔΩ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 11.535,66 τ.μ. η οποία κείται στη θέση εκτός οικισμού Τ.Κ. Φουρνέ και Μεσκλών, Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
26-02-2020 09:57:45    26-02-2020 09:57:45      1143/26-02-2020
6ΝΙ5ΟΡ1Θ-ΩΝΛ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 8.959,92 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Μπροστινή Κορφή» της Τ.Κ. Κόκκινου Χωριού, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση της κ. Χαρίκλειας Μαραθάκη
26-02-2020 09:45:44    26-02-2020 09:45:44      11924/2019/26-02-2020
ΩΩ5ΡΟΡ1Θ-5ΒΩ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 2.010,77 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Φτερές» της Τ.Κ. Ασή Γωνιάς, Δημοτικής Ενότητας ΑσήΓωνιάς του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του κ. Νικόλαου Δρακάκη
26-02-2020 08:26:37    26-02-2020 08:26:37      12091/2019/26-02-2020
Ω7ΣΡΟΡ1Θ-Φ6Υ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού Γήπεδο Α: 49.060,95 & Γήπεδο Β: 17.050,41 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Δορκές» της Τ.Κ. Γαβαλοχωρίου, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση των κ. Γρηγορία χειλαδάκη & Χρήστο Καντεράκη
26-02-2020 08:03:24    26-02-2020 08:03:24      12189/2019/26-02-2020
6ΤΔΣΟΡ1Θ-ΚΛΜ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 4.020,61τ.μ. η οποία κείται εκτός οικισμού «Άσπρο» της Τ.Κ. Γαβαλοχωρίου, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος του κ. Γρινάκη Ευάγγελου του Γεωργίου.
25-02-2020 16:20:44    25-02-2020 16:20:44      11447/2019
ΨΓ9ΘΟΡ1Θ-Σ31
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό μελών επιτροπής «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020"
25-02-2020 14:45:28    25-02-2020 14:43:54      1679
Ψ4ΒΙΟΡ1Θ-ΞΔΧ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 14.025,08 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Ανεμολέ» της Τ.Κ. Βατολάκκου, Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση της κ. Ελένης Δασκαλάκη
25-02-2020 10:14:21    25-02-2020 10:14:21      12709/2019/25-02-2020
Ω6ΝΔΟΡ1Θ-0Ο7
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 5.464,57 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Πύργος Φουρνές» της Τ.Κ. Φουρνέ, Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση της κ. Μαγδαληνής Γιαννακάκη
25-02-2020 09:40:25    25-02-2020 09:37:35      12242/2019/25-02-2020
ΩΒ18ΟΡ1Θ-Η19
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 1.196,22 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «περιοχή Αλμυρίδα» της Τ.Κ. Πλάκας, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του κ. Χρήστου Κουμανδράκη
25-02-2020 09:04:20    25-02-2020 09:04:20      13142/2019/25-02-2020