Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-87898
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Χανίων 

 

Ανακοινώσεις

ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναβάθμιση-ανανέωση προγράμματος eCM-Προκοστολογηση (πρόγραμμα:JUNICOAST)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Η Δνση Δασών Χανίων ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη την παραγωγή ενημερωτικής δίπτυχης κάρτας, στα πλαίσια του προγράμματος :"REVERSE:Περιφερειακές Ανταλλαγές και Χάραξη Πολιτικής για την Προστασία και Ανάδειξη της Βιοποικιλότητας στην Ευρώπη (Interreg IVC)"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Η Δνση Δασών Χανίων προτίθεται να προχωρήσει στην αγορά αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες του προγράμματος “«REVERSE - Interreg IVC.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
64ΘΠΟΡ1Θ-ΖΩΩ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
06-08-2020 13:39:44    06-08-2020 13:39:44      7306/2019
9ΒΨΝΟΡ1Θ-5Ν7
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
06-08-2020 13:02:47    06-08-2020 13:02:47      5128
ΨΟΣΡΟΡ1Θ-2ΣΧ
ΑΥΤΑΠΑΓΓΕΛΤΗ ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ στη θέση «Εντός οικισμού Ξυλοκαμάρα» της Δ.Κ. Νεροκούρου της Δ.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
06-08-2020 12:40:48    06-08-2020 12:40:48      5506
6ΥΒΡΟΡ1Θ-ΓΥ0
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
06-08-2020 12:37:50    06-08-2020 12:37:50      3869
ΩΜ3ΒΟΡ1Θ-51Ω
εγκριση συλλογης αυτοφυούς φυτου φασκομηλου
06-08-2020 12:26:09    06-08-2020 12:26:09      3492
61ΞΦΟΡ1Θ-1ΗΠ
ΑΥΤΑΠΑΓΓΕΛΤΗ ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ στη θέση «Εντός οικισμού Περιβόλια» της Δ.Κ. Περιβολίων της Δ.Ε. Θερίσου του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
06-08-2020 11:40:29    06-08-2020 11:40:29      5505
ΨΘΣ6ΟΡ1Θ-0ΞΙ
εγκριση συλλογης αρωματικου φυτου απο σεληνιωτικο γυρο χανιων
06-08-2020 11:18:05    06-08-2020 11:18:05      5331
61Χ6ΟΡ1Θ-Ξ62
εγκριση υλοτομιας δρυος στις καρρες Πλατανια Χανιων
06-08-2020 11:13:28    06-08-2020 11:13:28      3359
Ψ3Φ4ΟΡ1Θ-5Κ3
εγκριση κλαδευσης δρυων στα δελιανα μετα αιτησης κοκολακη αποστολου χανια
06-08-2020 11:10:20    06-08-2020 11:10:20      2173
ΩΥΙΠΟΡ1Θ-Η4Η
εγκριση κλαδευσης δρυων στα δελιανα χανιων
06-08-2020 11:03:27    06-08-2020 11:03:27      4109