Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-87898
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Χανίων 

 

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -REVERSE-

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος REVERSE

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο "ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΔΛΟ".

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο "Καθαρισμοί – Αραιώσεις, απομάκρυνση υπορόφου στις αναδασωτικές επιφάνειες Κατσιγιαννόλακκου και Άναβου Δήμ Καντάνου – Σελίνου και Βλάτους Δ. Κισάμου".

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες του πρόγράμματος JUNICOAST

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
9Ι72ΟΡ1Θ-ΦΧΚ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 1.518,59 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Μανωλιανά» της Τ.Κ. Νίππους, Δημοτικής Ενότητας Κρυονερίδας του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , αίτηση του κ. Ιωάννη Κοτσιφάκη
25-09-2020 15:26:21    25-09-2020 15:26:21      3842/25-09-2020
ΩΦ4ΝΟΡ1Θ-ΜΜΜ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 3.002,94 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Ροτάκι» της Τ.Κ. Εμπρόσνερου, Δημοτικής Ενότητας Κρυονερίδας του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , αίτηση του κ. Ανδρέα Κατσοχειράκη
25-09-2020 14:55:48    25-09-2020 14:55:48      1780/25-09-2020
67ΒΒΟΡ1Θ-ΒΟ0
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 1.038,27 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Ροτάκι» της Τ.Κ. Εμπρόσνερου, Δημοτικής Ενότητας Κρυονερίδας του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , αίτηση της κ. Ιωάννας Κατσοχειράκη
25-09-2020 14:32:38    25-09-2020 14:32:38      1777/25-09-2020
6ΠΙ6ΟΡ1Θ-Ε5Δ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 732,26 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Κομιτάδες» της Τ.Κ. Ιμπρου, Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Σφακίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , αίτηση της COSMOTE A.E.
25-09-2020 13:11:41    25-09-2020 13:11:41      112/25-09-2020
ΨΧΒΣΟΡ1Θ-ΚΘ8
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 1.792,11 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Λεκανιδιανά» της Τ.Κ. Αλίκαμπου, Δημοτικής Ενότητας Κρυονερίδας του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , αίτηση της κ. Βασιλικής Λεκανίδη
25-09-2020 12:43:06    25-09-2020 12:43:06      6967/25-09-2020
Ψ5ΔΧΟΡ1Θ-ΜΡΔ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 1.763,38 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Σαμωνιανούς» της Τ.Κ. Απτέρων, Δημοτικής Ενότητας Σούδας του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , αίτηση της κ. Ευδοκίας Βακάκη
25-09-2020 12:25:43    25-09-2020 12:25:43      6968/25-09-2020
Ω3ΩΧΟΡ1Θ-ΞΤ0
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ "ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΟΪΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΘΟΔΩΡΟΥ"
25-09-2020 11:33:37    25-09-2020 11:33:37      9783
ΩΚ43ΟΡ1Θ-83Η
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 7.507,25 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Μοδίτσι» της Τ.Κ. Απτέρων, Δημοτικής Ενότητας Σούδας του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , αίτηση του κ. Χαράλαμπου Σκορδυλάκη
25-09-2020 11:16:21    25-09-2020 11:16:21      5822/25-09-2020
63Α2ΟΡ1Θ-0ΟΘ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού Τμήμα Α: 962,96 τ.μ. Τμήμα Β: 4,07 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Βρουλές» της Τ.Κ. Γεωργιουπόλεως, Δημοτικής Ενότητας Γεωργούπολης του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , αίτηση των κ. 1. Καρκάνη Γεωργία, 2. Καρκάνη Ζαμπία, 3. Καρκάνη Άννα
25-09-2020 10:08:06    25-09-2020 10:08:06      8688/25-09-2020
ΨΞΜΣΟΡ1Θ-72Ω
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 105,82 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Ενότητα Μουσούρων» της Τ.Κ. Λάκκων, Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , αίτηση της ΔΕΥΑΒΑ
25-09-2020 09:15:51    25-09-2020 09:15:51      7228/25-09-2020