Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-87898
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Χανίων 

 

Ανακοινώσεις

Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Χανίων.

 H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ανακοινώνει τα αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού "Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019", για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο), που εδρεύει στο Νομό Χανίων. 

Η Διεύθυνση Δασών Χανίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, με προϋπολογισμό 12.637,57 € χωρίς ΦΠΑ και 15.670,58 € (με ΦΠΑ).

Στις 5 Ιουνίου ο πλανήτης γιορτάζει την Παγκόσμια  Ημέρα Περιβάλλοντος. 

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο), που εδρεύει στο Νομό Χανίων. 

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ψ40ΕΟΡ1Θ-ΙΛΥ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 2.434,50 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Στερνί» της Δ.Κ. Αρωνίου, Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , αίτηση του κ. Αθανάσιου Κογιαννάκη
14-08-2020 12:50:07    14-08-2020 12:50:07      1074/14-08-2020
6ΨΤΧΟΡ1Θ-ΗΕ0
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού Τμήμα Β: 2,39 τ.μ., Τμήμα Γ: 87,91 τ.μ., Τμήμα Δ: 36,99 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «εν μέρει εντός οικισμού Πλάκας» της Τ.Κ. Πλάκας, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , αίτηση του κ. Πολυχρόνη Τσακίρη
14-08-2020 12:10:18    14-08-2020 12:10:18      3989/14-08-2020
ΩΛΚ2ΟΡ1Θ-ΛΔΜ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 3.677,67 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Αμμούτσες» της Δ.Κ. Αρωνίου, Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος της κ. Κογιαννάκη Χρυσής σύζ Στυλιανού το γένος Αλιφιεράκη Μιχαήλ.
14-08-2020 09:43:28    14-08-2020 09:43:28      275/2019
Ψ7ΦΑΟΡ1Θ-ΔΗΚ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
12-08-2020 13:07:47    12-08-2020 13:07:47      5605
Ψ4Ο9ΟΡ1Θ-ΓΙ5
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 2.060,90 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Σαπημένο» της Δ.Κ. Αρωνίου, Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , αίτηση του κ. Παντελή Βογιατζάκη
12-08-2020 11:27:22    12-08-2020 11:27:22      2047/12-08-2020
ΩΥΥΔΟΡ1Θ-Ω9Ω
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 574,85 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Αράπης εν μέρει εντός οικισμού Χρυσοσκαλίτισσας» της Τ.Κ. Βάθης, Δημοτικής Ενότητας Ιναχωρίου του Δήμου Κισάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , αίτηση του κ. Γεώργιου Πενταράκη
12-08-2020 10:53:26    12-08-2020 10:53:26      3997/12-08-2020
9ΠΥΣΟΡ1Θ-72Ι
απαγορευση θηρας στην νησο Γαύδο
11-08-2020 12:24:20    11-08-2020 12:24:20      5826
ΨΡΧ4ΟΡ1Θ-2ΔΦ
απαγορευση θηρασ στην γαυδο για τρια χρονια
11-08-2020 12:18:48    11-08-2020 12:18:48      5826
Ψ7Ψ8ΟΡ1Θ-ΨΘΤ
κηρυξη αναδασωτεων εκτασεων στην γαυδο μετά απο αλλοιωση
11-08-2020 10:10:05    11-08-2020 10:10:05      4886
9ΕΜ6ΟΡ1Θ-ΔΨΖ
ΕΓΚΡΙΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΦΦΕ
10-08-2020 14:01:00    10-08-2020 14:01:00      5222