Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2018 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ

Ανακοινώθηκε η υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 που αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο), που εδρεύει στο Νομό Χανίων.

Παρουσίαση -ενημέρωση του αναρτημένου Δασικού Χάρτη των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην Δημαρχείου Ακρωτηρίου.

Ενημερωτική παρουσίαση -Δασικοί Χάρτες Χανιά

Συγκρότηση Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΟ0ΤΟΡ1Θ-0ΟΡ
εγκριση υλοτομιας 5 δρυων και αρνητικη απαντηση για υλοτομια 5 στα δελιανα χανιων (Περογιαννακης)
17-10-2019 13:35:09    17-10-2019 13:35:09      10389
Ψ2Ε4ΟΡ1Θ-ΚΘΘ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Α: 4.205,40 τ.μ. & ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Β: 2.495,78 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Ματσιπεριανά» της Τ.Κ. Κοντομαρίου, Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του κ. FOUNTOULAKIS IOANNIS
17-10-2019 12:22:06    17-10-2019 12:22:06      7707/17-10-2019
ΨΕΗΦΟΡ1Θ-ΙΤ7
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 4.625,03 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Θυμιάς» της Τ.Κ. Γραμπούσας, Δημοτικής Ενότητας Κισάμου του Δήμου Κισάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του κ. Αντώνη Γιουρουκάκη
17-10-2019 12:07:36    17-10-2019 12:07:36      9674/17-10-2019
67ΙΤΟΡ1Θ-ΞΡΗ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 1.260,70 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΣΚΟΥΡΜΟΥΛΙΑΝΑ» εκτός οικισμού Χρυσοσκαλίτισσας Τ.Κ. Βάθης, Δ.Ε. Ιναχωρίου Δήμου Κισσάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του Χριστουλάκη Ιωσήφ του Μιχαήλ
17-10-2019 11:40:56    17-10-2019 11:40:56      8590/17-10-2019
ΨΒ1ΔΟΡ1Θ-ΗΙΩ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 1.117,83 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΧΑΛΑΡΑ» εκτός οικισμού Τ.Κ. Παλαιόχωρας Δ.Ε. Πελεκάνου Δήμου Καντάνου Σελίνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του Βαρδουλάκη Ελευθερίου του Γεωργίου
17-10-2019 11:26:50    17-10-2019 11:26:50      3363/17-10-2019
6ΕΞΒΟΡ1Θ-7Τ5
ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ την καυσοξύλευση ενός (1) πεύκου στρεβλού και σχεδόν κατακείμενουκα Καβρού Βασιλική του Χρήστου
17-10-2019 10:55:22    17-10-2019 10:55:22      9295
ΩΚ1ΗΟΡ1Θ-Θ1Σ
ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ την κοπή τριών (3) μικρών δρυών που φύονται εντός ελαιώνα κα Μαρκουλάκη Αντωνία – Βαρβάρα του Αντωνίου
17-10-2019 10:30:18    17-10-2019 10:30:18      10096
6Ψ11ΟΡ1Θ-8ΩΑ
Παράταση λειτουργίας Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς -Δυτικής Κρήτης
16-10-2019 13:25:55    16-10-2019 13:25:55      10825
Ω8Ξ9ΟΡ1Θ-6Ο6
Άρση της υπ'αριθμ. 1294/02-04-1996 (ΦΕΚ Δ' 455/08-05-96) απόφασης Περ.δ/ντη Χανίων περί κήρυξης ως αναδασωτέας έκτασης στη θέση "Μύλοι" της τ.κ. Στροβλών Δήμου Κισσάμου Νομού Χανίων, σε έκταση εμβαδού 122 στρ..
16-10-2019 12:29:34    16-10-2019 12:29:34      9336
6ΝΒ2ΟΡ1Θ-Π7Β
Άρση της υπ'αριθμ. 422/27-01-2006 (ΦΕΚ Δ' 221/23-03-2006) απόφασης Γεν. Γρ. Περιφέρειας Κρήτης περί κήρυξης ως αναδασωτέας έκτασης στη θέση "Χόνδρος" του δ.δ. Σαρακήνας δήμου Καντάνου Σελίνου Νομού Χανίων, σε έκταση εμβαδού 10 στρ..
16-10-2019 12:22:24    16-10-2019 12:22:24      9333