Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Αίτηση διάθεσης δασικών φυτών από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Χανίων.

Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Χανίων.

 H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ανακοινώνει τα αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού "Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019", για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο), που εδρεύει στο Νομό Χανίων. 

Η Διεύθυνση Δασών Χανίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, με προϋπολογισμό 12.637,57 € χωρίς ΦΠΑ και 15.670,58 € (με ΦΠΑ).

Στις 5 Ιουνίου ο πλανήτης γιορτάζει την Παγκόσμια  Ημέρα Περιβάλλοντος. 

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
64ΞΜΟΡ1Θ-Ζ64
Έγκριση πρακτικού διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
13-12-2019 12:23:16    13-12-2019 12:23:16      13128
6ΤΗΤΟΡ1Θ-906
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣΗ
13-12-2019 11:40:14    13-12-2019 11:40:14      9452
61Ο8ΟΡ1Θ-244
κηρυξη αναδασωτέων εκτ. λόγω αλλοιωσης γιανισκαρι χανιων
12-12-2019 13:54:14    12-12-2019 13:54:14      11022
ΩΤΘΠΟΡ1Θ-ΝΜΗ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού Τμήμα Α5: 12.472,20 τ.μ., Τμήμα Α6: 54,14 τ.μ. & Τμήμα Β3: 6.370,44 τ.μ. τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Λίδυ» της Τ.Κ. Φουρνέ, Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του κ. Αγησίλαου Παπαγεωργίου
12-12-2019 12:59:03    12-12-2019 12:59:03      10276/12-12-2019
6ΠΩΩΟΡ1Θ-ΙΔΦ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού Τμήμα Α: 96,12 τ.μ. Τμήμα Β: 582,85 τ.μ. Τμήμα Γ: 17,80 τ.μ. τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Ασφεντιλιδές» της Τ.Κ. Ασή Γωνιάς, Δημοτικής Ενότητας ΑσήΓωνιάς του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του κ. Βασίλειου Γύπαρη
12-12-2019 12:32:51    12-12-2019 12:32:51      10233/12-12-2019
ΩΩΘ9ΟΡ1Θ-ΕΦΕ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 9.320,35 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Ποταμίδα» της Τ.Κ. Ζουνακίου, Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του κ. Κωνσταντίνου Λαγουβάρδου
12-12-2019 12:14:38    12-12-2019 12:14:38      6406/2018/12-12-2019
Ω0ΖΟΟΡ1Θ-Λ4Ι
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 12.122,05 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Σιώπατα» της Τ.Κ. Ζουνακίου, Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του κ. Κωνσταντίνου Λαγουβάρδου
12-12-2019 11:48:23    12-12-2019 11:48:23      6405/2018/12-12-2019
ΩΤ9ΑΟΡ1Θ-ΛΝΗ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού Τμήμα Α: 3.751,52 τ.μ. & Τμήμα Β: 2.897,11 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Χριστός» της Τ.Κ. Σελλίων, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση της κ. Αγορίτσας Περουλάκη
12-12-2019 11:11:15    12-12-2019 11:11:15      9898/2018/12-12-2019
66ΧΧΟΡ1Θ-5Ρ5
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ
12-12-2019 10:46:07    12-12-2019 10:46:07      13063
6Υ3ΔΟΡ1Θ-ΔΒΣ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 2.379,68 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΑΛΑΤΣΕΡΙ» της Τ.Κ. Ξηροστερνίου, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος του κ. Γαλανάκη Νεκταρίου του Μίνωος.
12-12-2019 10:18:13    12-12-2019 10:18:13      5376