Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

 H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ανακοινώνει τα αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού "Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019", για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο), που εδρεύει στο Νομό Χανίων. 

Η Διεύθυνση Δασών Χανίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, με προϋπολογισμό 12.637,57 € χωρίς ΦΠΑ και 15.670,58 € (με ΦΠΑ).

Στις 5 Ιουνίου ο πλανήτης γιορτάζει την Παγκόσμια  Ημέρα Περιβάλλοντος. 

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο), που εδρεύει στο Νομό Χανίων. 

Περίληψη διακήρυξης για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρησης-βελτίωσης δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων ν. Χανίων».

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΝΚΥΟΡ1Θ-7Ψ6
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
16-08-2019 12:23:37    16-08-2019 12:23:37      6292/2019
ΩΓΝΛΟΡ1Θ-7ΑΦ
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΔΑΣΟΥΣ
16-08-2019 10:30:31    16-08-2019 10:30:31      5193/2019
ΩΟ2ΘΟΡ1Θ-ΥΟΣ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 6.800,02 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΠΛΑΚΑΛΩΝΙ ή ΠΛΑΚΑΛΩΝΙΑ» εκτός οικισμού Ασπρο της Τ.Κ. Γαβαλοχωρίου της Δ.Ε. Βάμου Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση της Ευαγγελίας Χατζημανωλάκη του Κων/νου
16-08-2019 10:22:50    12-08-2019 12:08:16      7252/12-08-2019
ΩΕΑΟΟΡ1Θ-8ΚΘ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 2.269,74 τ.μ. η οποία κείται στη θέση εκτός οικισμού Τσακίστρα της Τ.Κ. Κάμπων Δ.Ε. Κεραμιών Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του Τσιχλάκη Κωνσταντίνου του Γεωργίου
14-08-2019 10:24:06    14-08-2019 10:24:06      2728/14-08-2019
Ψ9ΠΨΟΡ1Θ-ΑΣ9
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ 13/2019 ΤΕΕΑ ΧΑΝΙΩΝ
14-08-2019 10:20:29    09-08-2019 11:56:33      8218
ΩΑΧΧΟΡ1Θ-ΖΘ9
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣσυνολικού εμβαδού 1.276,17 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ» Λουτρακίου της Τ.Κ. Στερνών της Δ.Ε. Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση της Αθηνάς-Σύλβιας Κουτρουμπά του Ιωάννη
14-08-2019 10:00:23    14-08-2019 10:00:23      3334/14-08-2019
Ψ4ΩΧΟΡ1Θ-ΙΧΧ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 3.079,47 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΑΡΜΑΚΙ» εκτός οικισμού της Τ.Κ. Σκαλωτής της Δ.Ε Σφακίων του Δήμου Σφακίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση Τζωρτζάκη Ιωσήφ του Ιωάννη
14-08-2019 09:43:23    14-08-2019 09:43:23      8253/14-08-2019
Ψ07ΜΟΡ1Θ-Ρ7Φ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 4022,34 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Βρουλιές» της Τ.Κ. Καληδονίας, Δημοτικής Ενότητας Κολυμπαρίου του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
12-08-2019 13:08:48    12-08-2019 13:08:48      7214/2018
Ω1Υ2ΟΡ1Θ-Θ1Ξ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ 14/2019 ΤΕΕΑ ΧΑΝΙΩΝ
12-08-2019 12:58:38    12-08-2019 12:58:38      8222
ΨΩΣΔΟΡ1Θ-ΟΦΩ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ 12/2019 ΤΕΕΑ ΧΑΝΙΩΝ
12-08-2019 12:53:54    12-08-2019 12:53:54      8220