Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Διάθεση εμβολιασμένων γυμνόριζων δενδρυλλίων Καστανιάς τεσσάρων εντόπιων ποικιλιών.

Αίτηση διάθεσης δασικών φυτών από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Χανίων.

Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Χανίων.

 H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ανακοινώνει τα αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού "Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019", για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο), που εδρεύει στο Νομό Χανίων. 

Η Διεύθυνση Δασών Χανίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, με προϋπολογισμό 12.637,57 € χωρίς ΦΠΑ και 15.670,58 € (με ΦΠΑ).

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
614ΜΟΡ1Θ-ΚΑΟ
Εγκρίνουμε την Καυσοξύλευση του ενός (1) κυπαρισσιού καμένου και ξηρού από κεραυνό κο Κατάκη Ελευθέριο του Σταύρου
17-01-2020 10:37:19    17-01-2020 10:37:19      12614/2019
ΨΕ04ΟΡ1Θ-3ΣΕ
Εγκρίνουμε την κοπή και απομάκρυνση ενός (1) πεύκου κο Καψαλάκη Σπυρίδωνα του Γεωργίου
17-01-2020 10:34:11    17-01-2020 10:34:11      11660/2019
ΩΘΛΣΟΡ1Θ-ΧΡΑ
Εγκρίνουμε την υλοτομία ογδόντα (80) περίπου κυπαρισσιών που έχουν φυτευτεί τεχνητώς και αποτελούν ανεμοθραύστη στον ελαιώνα ιδιοκτησίαςΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
17-01-2020 10:27:49    17-01-2020 10:27:49      12431/2019
ΩΗΡΜΟΡ1Θ-ΧΓΠ
Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α.9/2019
16-01-2020 10:24:22    16-01-2020 10:24:22      331
ΩΤΕΧΟΡ1Θ-ΨΘΦ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 21/2019 ΤΕΕΑ ΧΑΝΙΩΝ
15-01-2020 10:46:08    15-01-2020 09:40:13      47
Ψ8ΙΠΟΡ1Θ-07Γ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 1.749,52 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Γκαγκαλάδο» της Δ.Κ. Αρωνίου, Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, αίτηση της κ. Ελένης Χαμουρίκου
14-01-2020 14:31:31    14-01-2020 13:50:08      30/14-01-2020
ΨΛ4ΠΟΡ1Θ-ΚΧΕ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 3.390,59τ.μ. τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΠΑΝΩ ΒΑΔΕΣ» της Τ.Κ. Γραμπούσας, Δημοτικής Ενότητας Κισάμου του Δήμου Κισάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του κ. Ρημαντωνάκη Εμμανουήλ
14-01-2020 11:15:11    14-01-2020 11:15:11      3838/2019/14-01-2020
67ΩΠΟΡ1Θ-Θ6Κ
ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2019 TEEΑ ΧΑΝΙΩΝ
14-01-2020 10:55:21    14-01-2020 10:55:21      211
Ω6ΡΘΟΡ1Θ-0ΟΚ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 1.052,34τ.μ. τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Κάμπος» της Τ.Κ. Καλλεργιανών, Δημοτικής Ενότητας Κισάμου του Δήμου Κισάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση της κ. Σταθάκη Γεωργίας
14-01-2020 10:44:40    14-01-2020 10:44:40      7448/2019/14-01-2020
6ΨΔΗΟΡ1Θ-ΒΙΓ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 41,68 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Σελινιώτικος Γύρος ή Πόρος Ομαλού» της Τ.Κ. Επανωχωρίου, Δημοτικής Ενότητας Ανατολικού Σελίνου του Δήμου Καντάνου - Σελίνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του κ. Κωνσταντίνου Μπαλωμενάκη
14-01-2020 09:54:15    14-01-2020 09:54:15      11516/2019/14-10-2020