Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-87898
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Χανίων 

 

Ανακοινώσεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ».

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, με προϋπολογισμό 13.926,35€ χωρίς ΦΠΑ και 17.268,67€ (με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Χανίων, Χρυσοπηγή, στις 14-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών)

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 56,15 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΦΑΡΑΓΓΙ ΘΕΡΙΣΣΟΥ» Δ.ΧΑΝΙΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ» .

Αίτηση διάθεσης δασικών φυτών από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Χανίων.

Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Χανίων.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ψ7ΒΖΟΡ1Θ-Π1Ο
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 4.151,07 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Κοντολιό» της Τ.Κ. Ασφένδου, Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Σφακίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , αίτηση του κ. Χρήστου Καγιαδάκη
16-07-2020 17:24:45    16-07-2020 17:24:45      13441/2019/16-07-2020
9ΖΓΒΟΡ1Θ-Ε5Φ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 5.035,52 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Εκτός σχεδίου Σκαλωτής» της Τ.Κ. Σκαλωτής, Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Σφακίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , αίτηση του Δήμου Σφακίων
16-07-2020 16:50:51    16-07-2020 16:50:51      2464/16-07-2020
6Ω43ΟΡ1Θ-ΒΒΤ
ΕΓΚΡΙΝΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ
16-07-2020 14:34:47    16-07-2020 14:34:47      4847
9ΥΛ2ΟΡ1Θ-Χ40
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 4.131,34 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Πλάτη» της Τ.Κ. Ανωπόλεως, Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Σφακίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , αίτηση του κ. Κωνσταντίνου Κοπάση
16-07-2020 14:18:02    16-07-2020 14:18:02      2801/16-07-2020
ΩΨΑΤΟΡ1Θ-ΩΘΖ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 4.703,02 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Βαρδιανά» της Τ.Κ. Βάμου, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, αίτηση του κ. Νικόλαου Χατζηδάκη
16-07-2020 13:27:33    16-07-2020 13:27:33      1500/16-07-2020
ΨΓΑΕΟΡ1Θ-278
EΓΚΡΙΝΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ
15-07-2020 17:55:46    15-07-2020 17:55:46      44442
ΨΦ7ΘΟΡ1Θ-178
Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ»
15-07-2020 14:11:31    15-07-2020 14:11:31      4974
6ΛΙΣΟΡ1Θ-ΒΦΣ
απάντηση αιτήματοε για υλοτομια στους κοπετους χανιων
15-07-2020 12:55:51    15-07-2020 12:55:51      3775
ΩΑΔΨΟΡ1Θ-8Α2
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
15-07-2020 09:39:26    15-07-2020 09:39:26      11152/2019
6Δ7ΓΟΡ1Θ-Ρ6Ρ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
14-07-2020 19:18:42    14-07-2020 19:18:42      12838/2019