Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ρεθύμνου  

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Δελτίο Τύπου - Για την προστασία της κόκκινης τουλίπας στο Ν. Ρεθύμνου (Tulipa doefleri)

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΓ0ΩΟΡ1Θ-ΥΧΖ
Έγκριση Υλοτομίας & Κλαδονομής του Λουκογεωργάκη Μάρκο στη θέση Κόλυμπος του οικισμού Βιλανδρέδου του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
06-08-2020 08:21:17    06-08-2020 08:21:17      4066
ΨΒ3ΡΟΡ1Θ-7Χ6
Έγκριση Υλοτομίας & Κλαδονομής του Ηλιάκη Εμμανουήλ στη θέση Χουσουδαμίτης του οικισμού Καλονύχτης του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
06-08-2020 08:15:29    06-08-2020 08:15:29      4067
ΩΞ8ΝΟΡ1Θ-Η9Υ
Έγκριση Υλοτομίας & Κλαδονομής του Δημητράκη Γεωργίου στη θέση Καρανταλέ του οικισμού Κάστελλος του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
06-08-2020 08:09:33    06-08-2020 08:09:33      4065
6ΦΠΤΟΡ1Θ-Η24
Έγκριση Καυσοξύλευσης του Λίτινα Κωνσταντίνου στη θέση Βασίλη-Λάκκος του οικισμού Πλατάνια του Δήμου Αμαρίου Π.Ε. Ρεθύμνου.
06-08-2020 08:00:39    06-08-2020 08:00:39      4068
6ΒΣ8ΟΡ1Θ-7Ν7
Έγκριση Υλοτομίας του Λαδάκη Αμβροσίου στη θέση Πεζούλια του οικισμού Σκορδίλο του Δήμου Μυλοποτάμου Π. Ε. Ρεθύμνου.
06-08-2020 07:54:40    06-08-2020 07:54:40      4069
ΨΠ95ΟΡ1Θ-ΒΣΤ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4183,49 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΟΥΣΙ ΡΟΥΜΕΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΨΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ
05-08-2020 12:25:34    05-08-2020 12:25:34      4075
ΩΛ6ΖΟΡ1Θ-61Ε
Έγκριση Υλοτομίας του Λυρώνη Δημητρίου στη θέση Κουρτολαγγός του οικισμού Απλαδιανών του Δήμου Μυλοποτάμου Π. Ε. Ρεθύμνου.
05-08-2020 11:44:22    05-08-2020 11:44:22      4070
6ΗΠ9ΟΡ1Θ-Ξ7Θ
Απαγόρευση Υλοτομίας του Λυρώνη Δημητρίου στη θέση Παράγκα του οικισμού Απλαδιανών του Δήμου Μυλοποτάμου Π. Ε. Ρεθύμνου.
05-08-2020 11:38:45    05-08-2020 11:38:45      4071
Ψ7ΨΦΟΡ1Θ-8ΤΣ
Έγκριση Υλοτομίας & Κλαδονομής του Μοναχογιού Νικολάου στη θέση Μαμούρος του οικισμού Βρυσσών του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
05-08-2020 11:28:51    05-08-2020 11:28:51      3860
ΨΗΚΖΟΡ1Θ-ΛΒΙ
Έγκριση Υλοτομίας & Κλαδονομής του Πρικάκη Μιχαήλ στη θέση Λουτράκια του οικισμού Νεύς Αμαρίου του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
05-08-2020 11:20:19    05-08-2020 11:20:19      3865