Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ρεθύμνου  

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΧΛ8ΟΡ1Θ-Α9Κ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 5534,68 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
16-07-2020 10:17:39    16-07-2020 10:17:39      3655
ΩΨ0ΠΟΡ1Θ-ΧΜΕ
Έγκριση Υλοτομίας του Καμπουράκη Ευαγγέλου στη θέση Χωστού - Πλατάνου του οικισμού Μαρουλούς του Δήμου Ρεθύμνης Π.Ε. Ρεθύμνου.
15-07-2020 11:45:53    15-07-2020 11:45:53      3355
610ΤΟΡ1Θ-848
Έγκριση Υλοτομίας του Παπαδάκη Χρήστο στη θέση Ανδρονάς του οικισμού Μουρνές του Δήμου Άγ. Βασιλείου Π. Ε. Ρεθύμνου.
15-07-2020 11:33:12    15-07-2020 11:33:12      3639
6ΣΕΤΟΡ1Θ-ΡΜΨ
Έγκριση Υλοτομίας του Γιανναράκη Γεωργίου στη θέση Δρακώνα του οικισμού Δαριβιανά του Δήμου Άγ. Βασιλείου Π. Ε. Ρεθύμνου.
15-07-2020 11:26:30    15-07-2020 11:26:30      3638
Ψ0ΝΗΟΡ1Θ-ΞΒΦ
Έγκριση Υλοτομίας της Αγγελογιανάκη Μαρίας στη θέση Άγ. Πελαγίας του οικισμού Μυξόρουμα του Δήμου Άγ. Βασιλείου Π. Ε. Ρεθύμνου.
15-07-2020 11:22:27    15-07-2020 11:22:27      3637
6ΑΑΛΟΡ1Θ-7Δ6
Έγκριση Υλοτομίας του Κολυβάκη Ελευθερίου στη θέση Παλαμπέλα του οικισμού Άγ. Γεώργιος του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
15-07-2020 11:17:24    15-07-2020 11:17:24      3636
ΨΜΓ1ΟΡ1Θ-ΝΦΙ
Έγκριση Υλοτομίας του Δρυγιαννάκη Αντωνίου στη θέση Καστελλάκια του οικισμού Καστελλάκια του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
15-07-2020 11:00:13    15-07-2020 11:00:13      3635
6ΨΩ2ΟΡ1Θ-ΟΛ9
Έγκριση Υλοτομίας του Δουλγεράκη Εμμανουήλ στη θέση Τροχάλια του οικισμού Μυξόρουμα του Δήμου Άγ. Βασιλείου Π. Ε. Ρεθύμνου.
15-07-2020 10:54:54    15-07-2020 10:54:54      3640
ΨΤΚΒΟΡ1Θ-ΞΜ5
Έγκριση Υλοτομίας του Σφακιανάκη Ευαγγέλου στη θέση Σφακιά-Κάτης του οικισμού Καλογέρου του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνης.
15-07-2020 10:50:21    15-07-2020 10:50:21      3423
ΩΜΟΛΟΡ1Θ-ΑΕΣ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2022,17 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑΔΙ ΜΥΡΘΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
15-07-2020 09:33:24    15-07-2020 09:33:24      3629