Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ρεθύμνου  

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Ρεθύμνου σχετικά με την προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης αναμόρφωσης των δασικών χαρτών.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας έχει παρατηθεί έως: Δευτέρα 14 Σεπτεμβριου 2020.

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω5ΣΑΟΡ1Θ-Ν3Ο
Έγκριση Υλοτομίας του Πιοτογιαννάκη Μιχαήλ στη θέση Λίμνη του οικισμού Όρος του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
21-09-2020 11:44:47    21-09-2020 11:44:47      5223
ΩΧΚΓΟΡ1Θ-ΩΤ2
Έγκριση Υλοτομίας του Μαγκαφουράκη Ελευθερίου στη θέση Λαγγός του οικισμού Πρασσές του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
21-09-2020 11:39:01    21-09-2020 11:39:01      5224
ΩΤ5ΤΟΡ1Θ-ΡΒ9
Έγκριση Υλοτομίας του Καπετανάκη Μιχαήλ στη θέση Κάμπος-Δρακώνι του οικισμού Καρές του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
21-09-2020 11:31:53    21-09-2020 11:31:53      5225
6Σ00ΟΡ1Θ-ΩΩΖ
Έγκριση Υλοτομίας του Γουμενάκη Νικολάου στη θέση Μερμήγκι του οικισμού Γουλεδιανά του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
21-09-2020 11:24:28    21-09-2020 11:24:28      5222
67Υ6ΟΡ1Θ-Ο50
Έγκριση Υλοτομίας του Κουταλά Ιωσήφ στη θέση Δρακώνα του οικισμού Κοξαρές του Δήμου Αγ. Βασιλείου Π. Ε. Ρεθύμνου.
21-09-2020 11:16:51    21-09-2020 11:16:51      5221
6ΥΔ1ΟΡ1Θ-ΗΥΙ
Έγκριση Υλοτομίας του Στρατιδάκη Κωνσταντίνου στη θέση Λαγκός του οικισμού Κισσός του Δήμου Αγ. Βασιλείου Π. Ε. Ρεθύμνου.
21-09-2020 11:12:37    21-09-2020 11:12:37      5220
ΩΥ6ΞΟΡ1Θ-ΦΘΑ
Απαγόρευση Υλοτομίας του Παλάσση Μιχαήλ στη θέση Κατσιλιέρα του οικισμού Κλεισίδι του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
21-09-2020 11:04:00    21-09-2020 11:04:00      5227
ΩΦΩ6ΟΡ1Θ-ΣΧΟ
Απαγόρευση Υλοτομίας του Αλεξανδράκη Μιλτιάδη στη θέση Ρίζα του οικισμού Αρμένων του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
21-09-2020 10:52:37    21-09-2020 10:52:37      5219
6ΙΖΚΟΡ1Θ-Σ7Α
Απαγόρευση Υλοτομίας του Τζαγκαράκη Μιχαήλ στη θέση Περιβολάκια του οικισμού Φωτεινού του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
21-09-2020 10:47:42    21-09-2020 10:47:42      5226
9Ω7ΘΟΡ1Θ-ΔΝ3
Ανάθεση επιμέρους υποστηρικτικών εργασιών για την υλοποίηση της δράσης «Δαπάνες των Δ/νσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή τους, καθώς και της τήρησή τους» στην ΠΕ Ρεθύμνου
18-09-2020 14:06:04    18-09-2020 14:06:04      5201