Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΟΟ5ΟΡ1Θ-7ΨΠ
Δασική Αστυνομική Διάταξη Θήρας Νομού Ρεθύμνης για την Κυνηγετική Περίοδος 2019-2020 με Αριθμό 18-2019
13-08-2019 14:10:15    13-08-2019 14:10:15      5107
7ΧΞ3ΟΡ1Θ-2ΚΛ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1374,94 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΟΥΔΙΑ ΜΕΛΑΜΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΦΑΣΑΤΑΚΗ ΠΑΓΩΝΑΣ
09-08-2019 11:03:58    09-08-2019 11:03:58      4961
Ψ6ΙΒΟΡ1Θ-ΝΡΕ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4273,32 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΚΙΣΤΡΑ ΜΕΛΑΜΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ
09-08-2019 11:00:59    09-08-2019 11:00:59      4963
ΨΚ8ΝΟΡ1Θ-ΓΜΜ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΩΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΤΑΜΠΙΑ Ή ΝΤΑΜΠΙΕΣ ΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
09-08-2019 10:09:07    09-08-2019 10:09:07      2664
ΩΑΛΙΟΡ1Θ-Ν07
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΩΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΠΑΒΕΤΖΙ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
09-08-2019 10:04:40    09-08-2019 10:04:40      3759
ΩΦΑΓΟΡ1Θ-7ΦΙ
Έγκριση Υλοτομίας του Γαζοράκη Σταύρο στη θέση Βίγλα-Αγ. Κωνσταντίνος του οικισμού Μοναστηρακίου του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
08-08-2019 15:26:32    08-08-2019 15:26:32      4797
99ΜΤΟΡ1Θ-Π42
Έγκριση Υλοτομίας & Κλαδονομής του Γαζοράκη Σταύρο στη θέση Καλύβια του οικισμού Γέννας του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
08-08-2019 15:18:35    08-08-2019 15:18:35      4767
97ΒΨΟΡ1Θ-3ΥΗ
Έγκριση Υλοτομίας του Σαββάκη Κωνσταντίνου στη θέση Αχλαδοκεφάλα του οικισμού Παντάνασσας του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
08-08-2019 15:11:18    08-08-2019 15:11:18      4943
9ΗΝΤΟΡ1Θ-ΤΘΩ
Έγκριση Υλοτομίας της Βερνάδου Μαρίας στη θέση Πέραμα του οικισμού Βρυσών του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
08-08-2019 15:04:45    08-08-2019 15:04:45      4863
ΩΔΨΠΟΡ1Θ-87Τ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 3234,21 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΠΟΥΡΙ ΑΣΩΜΑΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
07-08-2019 12:22:39    07-08-2019 12:22:39      4997