Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΡΤΥΟΡ1Θ-ΜΗΛ
Απαγόρευση Υλοτομίας του Φραγκιαδάκη Αντωνίου στη θέση Αγ. Γεώργιος του οικισμού Γάλλου του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
02-04-2020 09:02:48    02-04-2020 09:02:48      1674
ΨΒΠΞΟΡ1Θ-1ΙΖ
Απαγόρευση Υλοτομίας του Σαρρός Γεωργίου στη θέση Φτέρες του οικισμού Καστέλου του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
02-04-2020 08:57:43    02-04-2020 08:57:43      1675
6Δ3ΙΟΡ1Θ-7Χ7
Απαγόρευση Υλοτομίας του Κραουνάκη Χρήστο στη θέση Βεδούρης του οικισμού Γερακαρίου του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
02-04-2020 08:45:00    02-04-2020 08:45:00      1676
Ω102ΟΡ1Θ-8ΕΨ
Έγκριση Υλοτομίας του Παττακού Γεωργίου στη θέση «Αγ. Στέφανος» του οικισμού Πρασσές Δήμου Ρεθύμνης
01-04-2020 09:56:38    01-04-2020 09:56:38      1677
Ω556ΟΡ1Θ-ΔΧ4
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 8703,61τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΝΕ ΣΑΚΤΟΥΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΙΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
30-03-2020 15:56:01    30-03-2020 15:56:01      1650
ΨΦΩΟΟΡ1Θ-ΣΓΚ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2712,08 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΕΝΩΝΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ
30-03-2020 15:48:56    27-03-2020 10:17:24      1592
634ΜΟΡ1Θ-ΘΓΘ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2712,08 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΡΩΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ
30-03-2020 15:46:01    27-03-2020 10:19:55      1594
ΩΓΠ0ΟΡ1Θ-ΧΓΤ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1503,17 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΟΥΒΕΣ ΚΟΥΡΟΥΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ
27-03-2020 10:23:19    27-03-2020 10:23:19      1590
69ΛΝΟΡ1Θ-0ΕΙ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2009,03 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
16-03-2020 12:18:46    16-03-2020 12:18:46      1518
6Π13ΟΡ1Θ-Φ9Ο
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2753,33 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΑΧΗ ΕΛΙΑ ΑΡΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
16-03-2020 10:19:19    16-03-2020 10:19:19      762