Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: --------
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ρεθύμνου  

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση της Δ/νσης Δασών Ρεθύμνου: Προσκόμιση στοιχείων για ατελή αντίρρηση στο Δασικό Χάρτη

Απόφαση ανάρτησης Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Ανακοίνωση Ανάρτησης  Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών αναμόρφωσης  δασικού χάρτη ΠΕ Ρεθύμνου".

Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Ρεθύμνου σχετικά με την προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης αναμόρφωσης των δασικών χαρτών.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας έχει παρατηθεί έως: Δευτέρα 14 Σεπτεμβριου 2020.

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΦ7ΓΟΡ1Θ-ΦΩΤ
Έγκριση Υλοτομίας του Γυπαράκη Ιωάννη στη θέση Σόχωρο του οικισμού Αρμένωντου Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
13-06-2021 09:16:22    13-06-2021 09:16:22      3757
ΩΦΤΛΟΡ1Θ-ΘΛ0
Έγκριση Υλοτομίας του Χαλκιαδάκη Στυλιανού στη θέση Ρουπακιάς του οικισμού Αμπελάκι του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
13-06-2021 09:11:03    13-06-2021 09:11:03      3758
ΨΒ96ΟΡ1Θ-9ΦΓ
Έγκριση Υλοτομίας του Κυπαρίσση Γεωργίου στη θέση Δράκου-Βρύση του οικισμού Βισταγής του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
13-06-2021 09:05:56    13-06-2021 09:05:56      3735
6ΦΦΥΟΡ1Θ-ΓΒΗ
Απαγόρευση Υλοτομίας του Βιβιλάκη Ξενοφώντα στη θέση Αρκαλές του οικισμού Καστέλλου του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
13-06-2021 08:41:36    13-06-2021 08:41:36      3755
6Π2ΛΟΡ1Θ-ΠΩΧ
Απαγόρευση Υλοτομίας του Βιβιλάκη Ξενοφώντα στη θέση Αρμενοχαλέπα του οικισμού Καστέλλου του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
13-06-2021 08:35:54    13-06-2021 08:35:54      3754
6Ξ52ΟΡ1Θ-ΒΟ4
Έγκριση Υλοτομίας Πετυχάκη Μιχαήλ στη θέση Κρύο Πιγάδι του οικισμού Αγ. Ιωάννης του Δήμου Μυλοποτάμου Π. Ε. Ρεθύμνου.
13-06-2021 08:26:55    13-06-2021 08:26:55      3756
ΨΙΡΨΟΡ1Θ-19Δ
Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 1181/12-02-2021 Απόφασης «Ανάρτηση Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».
07-06-2021 13:07:27    07-06-2021 13:07:27      3736
ΨΜΟΑΟΡ1Θ-ΑΔ2
Έγκριση Κλαδονομής του Φουσταλιεράκη Ιωσήφ στη θέση Μύλος του Οικισμού Βιλανδρέδου του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
04-06-2021 13:38:53    04-06-2021 13:38:53      3698
6Φ38ΟΡ1Θ-ΩΙΡ
Έγκριση Υλοτομίας του Φασουλά Νικολάου στη θέση Διχαλωτός Δρύς του οικισμού Αποστόλων του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
04-06-2021 09:24:37    28-04-2021 11:17:11      3020
ΩΑΙΣΟΡ1Θ-5Β6
Θ Ε Μ Α: Έγκριση συλλογής τμημάτων φυτών της αυτοφυούς χλωρίδας του είδους Origanum vulgaris (ρίγανης), σε ποσότητα 300 κιλών και Coridothymus capitatus (Θυμαριού) σε ποσότητα 200 kg, συνολικής ποσότητας 500 κιλών από περιοχές Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου, Μέσης, Λατζιμά, Πρασσών Δήμου Ρεθύμνου Π.Ε. Ρεθύμνου, έως και τον Σεπτέμβριο 2021, για εμπορικούς σκοπούς.
02-06-2021 12:32:53    02-06-2021 12:32:53      3608