Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΒΔ2ΟΡ1Θ-ΤΕ0
Έγκριση Υλοτομίας του Γιαννακάκη Εμμανουήλ στη θέση Νταβαλίδικα του οικισμού Μαρουλού του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
12-12-2019 15:22:50    12-12-2019 15:22:50      8452
7ΧΝ1ΟΡ1Θ-ΖΧ4
Έγκριση Υλοτομίας του Σηφάκη Ανδρέα στη θέση Αρμενόκαμπος του οικισμού Αρμένων του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
12-12-2019 15:17:08    12-12-2019 15:17:08      8453
ΩΣ1ΤΟΡ1Θ-Ψ35
Έγκριση Υλοτομίας του Τσουπάκη Εμμανουήλ στη θέση Μουριά του οικισμού Γάλλου του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
12-12-2019 15:10:13    12-12-2019 15:10:13      8457
6ΨΤΦΟΡ1Θ-Φ5Ν
Έγκριση Υλοτομίας Περφ-Ενότητας- Ρεθύμνης στη θέση Τρία Μοναστήρια του οικισμού Τρία Μοναστήρια του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
12-12-2019 15:01:55    12-12-2019 15:01:55      8454
6ΗΛΒΟΡ1Θ-ΗΕΣ
Έγκριση Υλοτομίας της Βουγιουκαλάκη Ειρήνης στη θέση Χαλικιάς του οικισμού Αγ. Ανδρέας του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
12-12-2019 14:55:27    12-12-2019 14:55:27      8455
ΨΧΥ6ΟΡ1Θ-998
Έγκριση Υλοτομίας της Βουγιουκαλάκη Ειρήνης στη θέση Τραχάλα του οικισμού Αγ. Ανδρέας του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
12-12-2019 14:51:33    12-12-2019 14:51:33      8456
ΩΦΘΓΟΡ1Θ-0Ι7
Έγκριση Υλοτομίας του Κουριδάκη Ανδρέα-Μάρκο στη θέση Χαλέπα-Γυράμπελο του οικισμού Αγ. Ανδρέας του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
12-12-2019 14:44:02    12-12-2019 14:44:02      8451
9ΩΝΥΟΡ1Θ-ΛΓ5
Έγκριση Υλοτομίας του Χαροκοπάκη Γεωργίου στη θέση Τζιμπιδάς του οικισμού Αγ. Κωνσταντίνου του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
12-12-2019 14:39:50    12-12-2019 14:39:50      8240
6ΗΩΑΟΡ1Θ-ΞΦΩ
Έγκριση Κλαδονομής του Πατεράκη Αλκιβιάδη στη θέση Μεγάλο-Λιόφυτο του οικισμού Ασώματος του Δήμου Αγ. Βασιλείου Π. Ε, Ρεθύμνου.
12-12-2019 14:33:05    12-12-2019 14:33:05      8473
6Κ7ΤΟΡ1Θ-5ΨΘ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1882,96 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΪ ΓΙΩΡΓΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
10-12-2019 12:06:13    10-12-2019 12:06:13      8409