Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΜΑΤΟΡ1Θ-ΤΘ0
Έγκριση Υλοτομίας της Πετούση Ελένης στη θέση Δροσιά του οικισμού Δροσιάς του Δήμου Μυλοποτάμου.
17-10-2019 16:55:10    17-10-2019 16:55:10      7005
Ψ4ΓΞΟΡ1Θ-ΒΨ3
Έγκριση Υλοτομίας του Νικολουδάκη Ιωάννη στη θέση Κουτσαντώνενα του οικισμού Μαργαριτών του Δήμου Μυλοποτάμου Π. Ε. Ρεθύμνου.
17-10-2019 16:47:50    17-10-2019 16:47:50      7007
9ΨΔΦΟΡ1Θ-ΑΓΖ
Έγκριση Υλοτομίας & Κλαδονομής του Σπιθουράκη Σταύρο στη θέση Πέτρας-Νερό του οικισμού Θρόνος του Δήμου Αμαρίου Π. Ε.Ρεθύμνου.
17-10-2019 16:42:19    17-10-2019 16:42:19      6971
ΩΦΕ5ΟΡ1Θ-0ΣΚ
Έγκριση Υλοτομίας (Καυσοξύλευση) του Μανουρά Ελευθερίου στη θέση Αλουτσόλακος του οικισμού Ανωγείων του Δήμου Ανωγείων Π. Ε. Ρεθύμνου.
17-10-2019 16:34:37    17-10-2019 16:34:37      6972
ΩΨΜΩΟΡ1Θ-ΕΨΛ
Έγκριση Υλοτομίας του Σωπασή Αναστασίου στη θέση Δετάρη του οικισμού Χελιανά του Δήμου Μυλοποτάμου Π. Ε. Ρεθύμνου.
17-10-2019 16:29:42    17-10-2019 16:29:42      6973
ΩΡΑΝΟΡ1Θ-9ΥΓ
Έγκριση Υλοτομίας του Χριστοδουλάκη Ευθυμίου στη θέση Λάκκους του οικισμού Ελένες του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
17-10-2019 16:25:30    17-10-2019 16:25:30      6974
9ΧΒ1ΟΡ1Θ-8ΥΒ
Έγκριση Υλοτομίας & Κλαδονομής του Πιπεράκη Αλέξη στη θέση Ασπές του οικισμού Φουρφουρά του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
17-10-2019 16:20:25    17-10-2019 16:20:25      6679
9ΠΙΤΟΡ1Θ-ΛΒΛ
Έγκριση Υλοτομίας &Κλαδονομής του Λαγουδάκη Ιωάννη στη θέση Μαζές του οικισμού Χουμέρι του Δήμου Μυλοποτάμου Π. Ε. Ρεθύμνου.
17-10-2019 16:11:52    17-10-2019 16:11:52      6975
649ΔΟΡ1Θ-ΤΚΑ
Έγκριση Υλοτομίας του Νικολιδάκη Προκόπη στη θέση Ξεροπήγαδα του οικισμού Ανω-Μαλάκι του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
17-10-2019 16:07:22    17-10-2019 16:07:22      6976
6ΧΛ7ΟΡ1Θ-Σ8Π
Έγκριση Υλοτομίας & Κλαδονομής του Βαγιωνάκη Εμμανουήλ στη θέση Δρυγιάκια του οικισμού Κ. Μαλάκι του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
17-10-2019 16:01:09    17-10-2019 16:01:09      6977