Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας για τη ΄΄Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την βελτίωση-συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Νομού Λασιθίου΄΄, προϋπολογισμού 12.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω3Ρ4ΟΡ1Θ-ΑΓΡ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ -ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ <<ΠΕΡΒΟΛΙΑ- ΟΡ. ΚΑΘΑΡΟΥ >> ΔΚ ΚΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΒΑΡΔΑ ΜΑΡΙΝΟΥ
02-04-2020 08:46:10    02-04-2020 08:46:10      984
6ΝΜΦΟΡ1Θ-7ΚΩ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ -ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ << ΛΑΚΟΣ ΤΣΟΧΡΑΣ- ΟΡ. ΚΑΘΑΡΟΥ >> ΔΚ ΚΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΜΠΡΟΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
02-04-2020 08:44:14    02-04-2020 08:44:14      983
ΩΦΒΨΟΡ1Θ-ΠΣΦ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ -ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ << ΜΑΥΡΕΣ- ΟΡ. ΚΑΘΑΡΟΥ >> ΔΚ ΚΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
02-04-2020 08:42:14    02-04-2020 08:42:14      982
ΨΩΚΙΟΡ1Θ-3ΑΟ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ -ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ << ΦΟΥΡΝΟΥ ΠΑΤΙΜΑ- ΟΡ. ΚΑΘΑΡΟΥ >> ΔΚ ΚΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΤΑΒΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
02-04-2020 08:40:04    02-04-2020 08:40:04      981
6ΖΓ1ΟΡ1Θ-1ΥΠ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ -ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ << ΓΩΝΙΑ- ΟΡ. ΚΑΘΑΡΟΥ >> ΔΚ ΚΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ
02-04-2020 08:38:13    02-04-2020 08:38:13      980
ΩΗΚΙΟΡ1Θ-Ω37
Άρση της αριθ. 686/19-3-1987 απόφασης Νομάρχη Λασιθίου Κρήτης: «Kήρυξη αναδασωτέας έκτασης 1.500 στρ. στη θέση Καλύβια περιφέρειας κοινότητας Φουρνής, Ν. Λασιθίου» (ΦΕΚ 304/τ.Δ/6-4-1987), λόγω αποκατάστασης της βλάστησης
31-03-2020 12:44:49    31-03-2020 12:44:49      534
ΨΙΒ5ΟΡ1Θ-Κ48
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1.837,47 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΤΑΜΠΟΥΛΙΑ" ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
24-03-2020 11:57:17    24-03-2020 11:57:17      948
ΨΗΑΙΟΡ1Θ-6ΒΨ
Απόφαση για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 67 νόμου 998/1979 ως ισχύει, έκτασης εμβαδού 31.426,81 τ.μ. στη θέση «Πετσοφάς» Τσιφλίκι Δ.Κ. Ελούντας του Δήμου Αγίου Νικολάου, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
24-03-2020 11:01:38    24-03-2020 11:01:38      4055 π.ε.
6ΧΓΚΟΡ1Θ-ΝΒΓ
Συγκρότηση συνεργείων επιφυλακής και περιπόλων Δ/νσης Δασών Λασιθίου για την υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2020
17-03-2020 13:30:42    17-03-2020 13:30:42      934
ΨΒΖΤΟΡ1Θ-Η3Ζ
Άρση της αριθ. της αριθ. 727/9-4-1997 απόφασης Αν. Περιφερειακού Δ/ντή Ν. Λασιθίου Κρήτης: «Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 8,5 στρεμ. που εκχερσώθηκε στη θέση «Καλύβες» Κοινότητας Καλού Χωριού επαρχίας Μεραμβέλλου Νομού Λασιθίου» (ΦΕΚ 353/τ.Δ’/2-5-1997), λόγω αποκατάστασης της βλάστησης.
17-03-2020 13:04:35    17-03-2020 13:04:35      532