Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης:

Κουδουμάς Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λασιθίου 

 

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Ανάρτησης  δασικού  χάρτη  Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δ/νσης Δασών Λασιθίου για την προμήθεια τριφυλλιού α΄ ποιότητας, για την κάλυψη των αναγκών σε σιτηρέσιο των αίγαγρων που διαβιούν στο κρατικό εκτροφείο « Άγιοι Πάντες».

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών αναμόρφωσης  δασικού χάρτη ΠΕ  Λασιθίου".

Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Λασιθίου σχετικά με την προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης αναμόρφωσης των δασικών χαρτών.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας έχει παρατηθεί έως: Δευτέρα 14 Σεπτεμβριου 2020.

 

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΠΑΖΟΡ1Θ-ΦΑ9
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
22-02-2021 15:05:41    22-02-2021 15:05:41      712
ΨΒ50ΟΡ1Θ-Η21
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 6.465,25 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΣΑΜΟΥΔΗΣ ΚΡΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
19-02-2021 13:43:39    19-02-2021 13:43:39      153
ΩΦΖΥΟΡ1Θ-ΖΒΤ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4.048,42 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΔΙΚΟΝΕΡΑ Τ.Κ. ΑΡΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
01-02-2021 09:57:35    01-02-2021 09:57:35      213
6ΜΦΦΟΡ1Θ-46Δ
Ανάρτηση Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του
29-01-2021 12:08:52    29-01-2021 12:08:52      346
6Θ0ΤΟΡ1Θ-Ξ5Γ
Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης συνολικού εμβαδού 2.914,65 τ.μ στη θέση «Ατζιμπραγά Γούλα», της ευρύτερης περιοχής Λενικών, Δημοτικής Ενότητας Αγίου Νικολάου, του Δήμου Αγίου Νικολάου, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
27-01-2021 10:47:00    27-01-2021 10:47:00      155
9Ι5ΘΟΡ1Θ-ΔΞΡ
η υπ' αρίθ. 66/2009 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου
25-01-2021 14:29:51    25-01-2021 14:29:51      3660
ΩΝΓ7ΟΡ1Θ-1Μ1
ΘΕΩΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
25-01-2021 13:00:35    25-01-2021 13:00:35      220
6Λ91ΟΡ1Θ-ΘΛΟ
η υπ' αρίθ. 67/2011 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου
25-01-2021 12:34:23    25-01-2021 12:34:23      3655
6ΧΕΣΟΡ1Θ-Ω1Ε
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2.188,17 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΕΤΡΟΥΝΙΑ - ΦΡΑΓΜΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ" ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
21-01-2021 13:56:41    21-01-2021 13:56:41      162
ΩΖΑΩΟΡ1Θ-ΤΤΠ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ -ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ >> ΔΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
20-01-2021 12:07:58    20-01-2021 12:07:58      111