Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης:

Κουδουμάς Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λασιθίου 

 

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Ανάρτησης  δασικού  χάρτη  Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δ/νσης Δασών Λασιθίου για την προμήθεια τριφυλλιού α΄ ποιότητας, για την κάλυψη των αναγκών σε σιτηρέσιο των αίγαγρων που διαβιούν στο κρατικό εκτροφείο « Άγιοι Πάντες».

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών αναμόρφωσης  δασικού χάρτη ΠΕ  Λασιθίου".

Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Λασιθίου σχετικά με την προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης αναμόρφωσης των δασικών χαρτών.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας έχει παρατηθεί έως: Δευτέρα 14 Σεπτεμβριου 2020.

 

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
945ΞΟΡ1Θ-Ζ19
Παραταση προθεσμιας υποβολης αντιρρησεων στο Δασικο Χάρτη ΠΕ Λασιθίου.
07-06-2021 14:40:59    07-06-2021 14:40:59      2701
ΩΝΛΣΟΡ1Θ-1ΧΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ- ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΓΡΑ ΚΑΡΑ - ΣΕΛΑΚΑΝΟ >> Τ.Κ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
01-06-2021 08:17:52    01-06-2021 08:17:52      2300
ΩΤΒΟΟΡ1Θ-ΧΩΤ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ- ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΛΕΙΒΑΔΙΑ>> Δ.Κ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
01-06-2021 08:13:38    01-06-2021 08:13:38      2501
65Ο3ΟΡ1Θ-ΚΑΠ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ -ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΧΑΜΠΑΣΟ > ΤΚ ΜΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ
25-05-2021 14:34:33    25-05-2021 14:34:33      439
ΩΗ01ΟΡ1Θ-5ΦΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ -ΚΑΛΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΚΑΛΗ ΑΧΛΑΔΑ > ΤΚ ΜΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
25-05-2021 14:26:02    25-05-2021 14:26:02      2033
6ΒΩΕΟΡ1Θ-ΝΙΕ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ -ΚΑΛΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΕΣ > ΔΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
25-05-2021 14:23:04    25-05-2021 14:23:04      2335
ΨΚΗ2ΟΡ1Θ-Η84
Απόφαση έγκρισης υλοτομίας- κλάδευσης τεσσάρων (4) ξερών πεύκων, κατόπιν αιτήσεως του Βολυράκη Γεωργίου
17-05-2021 18:28:13    17-05-2021 18:28:13      2107
6ΗΛ9ΟΡ1Θ-Ρ9Μ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 1.501,67 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα ΤΟΥ πΡΑΤΣΊΝΗ γΕΩΡΓΊΟΥ
17-05-2021 15:24:41    17-05-2021 15:24:41      3263
ΨΠΘΕΟΡ1Θ-ΒΨ8
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ < ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ > ΤΚ ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΗΣ ΣΟΥΡΓΙΑΔΑΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΣΠΑΣΙΑΣ
13-05-2021 15:26:31    13-05-2021 15:26:31      2154
ΩΜΒΒΟΡ1Θ-Σ59
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ < ΕΡΓΑΤΕΣ > ΤΚ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
13-05-2021 15:22:54    13-05-2021 15:19:29      2155