Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λασιθίου 

 

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας για τη ΄΄Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την βελτίωση-συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Νομού Λασιθίου΄΄, προϋπολογισμού 12.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ψ3ΖΠΟΡ1Θ-ΡΧΡ
η υπ' αριθ. 37/2011 απόφαση της Α βαθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Λασιθίου
10-07-2020 14:25:41    10-07-2020 14:25:41      3414
ΩΖ5ΜΟΡ1Θ-841
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΑ ΘΗΡΑΣ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
09-07-2020 14:11:01    09-07-2020 14:11:01      2069
6Λ1ΡΟΡ1Θ-ΧΔΠ
Απόφαση έγκρισης υλοτομίας- κλάδευσης κλώνων από δύο (2) πλατάνια, κατόπιν αιτήσεως του Τσιμιτάκη Εμμανουήλ
09-07-2020 12:36:31    09-07-2020 12:36:31      2040
ΨΛΟΠΟΡ1Θ-ΤΩΟ
Απόφαση έγκρισης υλοτομίας- κλάδευσης ενός (1) πεύκου, κατόπιν αιτήσεως της Παπαδάκη Αικατερίνης
09-07-2020 12:29:12    09-07-2020 12:29:12      2039
Ω9ΖΡΟΡ1Θ-513
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 4.168,40τμ & 239,56 τμ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΚΑΤΕΡΗ ΚΟΥΜΟΣ >> ΤΚ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΪΝΑΚΗ ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
09-07-2020 11:45:48    09-07-2020 11:31:35      1888
ΩΑ3ΙΟΡ1Θ-Ν12
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4.543,41 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΣΩΠΑΤΕΣ" ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
09-07-2020 11:44:48    09-07-2020 11:44:48      1993
Ψ02ΚΟΡ1Θ-2ΛΣ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 4.517,18τμ & 368,93τμ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΚΑΤΕΡΗ ΚΟΥΜΟΣ >> ΤΚ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΪΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ
09-07-2020 11:25:58    09-07-2020 11:25:58      1890
6ΩΝ1ΟΡ1Θ-ΟΓΦ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 44.861,06 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΤΡΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ - ΑΚΟΝΙΖΙ" ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
09-07-2020 11:15:54    09-07-2020 11:15:54      2004
ΨΩΩ5ΟΡ1Θ-5ΘΗ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗς 6.262 τμ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΚΟΠΡΑΝΑ -ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΔΩΝ ΑΔΡΑΒΑΣΟΥ >> ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΣ ΡΟΓΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
09-07-2020 10:51:34    09-07-2020 10:51:34      1759
6ΩΓ4ΟΡ1Θ-ΤΟΨ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΝΒΑΔΟΥ 4.478,20 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΡΙΖΟΒΙΓΛΟ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
09-07-2020 10:51:22    09-07-2020 10:51:22      2003