Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

 

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Δ/νση:  Παναγίας Μαλεβή (Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς)
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, Ηράκλειο

Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr

Ωράριο Εξυπηρέτησης κοινού: 07.30-15.30

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου λειτουργεί καθημερινά έως της 22.00 στα πλαίσια του προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2020.

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE)

Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

Κλεισμένα ραντεβού Διεύθυνσης Δασών Ν.Ηρακλείου

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση ανάρτησης Δασικού Χάρτη προ-Καποδιστριακού Ο.Τ.Α. Ηρακλείου

Διάθεση δασικών φυταρίων από το δασικό φυτώριο Φοινικιάς Ηρακλείου για το έτος 2016

Τεύχη δημοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση - βελτίωση δασικού οδικού δικτύου περιφέρειας Δήμου Βιάννου έτους 2016»

Απόφαση για τις προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς έτους 2015

Εκτέλεση εργασιών καλλιέργειας δασικού φυτωρίου Φοινικιάς Ηρακλείου.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΚΒΨΟΡ1Θ-Ε1Γ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
08-08-2020 13:31:09    08-08-2020 13:31:09      4088/05-8-2020
Ω6ΧΝΟΡ1Θ-Λ7Ε
Έγκριση κλάδευσης, Δρετάκη Γεωργίου, στην θέση «Άϊ Γιάννης», Αγίας Βαρβάρας, Δήμου Γόρτυνας.
05-08-2020 12:31:18    05-08-2020 12:31:18      3852
ΨΦΔΛΟΡ1Θ-ΝΧ7
Έγκριση κλάδευσης, Δρετάκη Γεωργίου, στην θέση «Άϊ Γιάννης», Αγίας Βαρβάρας, Δήμου Γόρτυνας.
05-08-2020 12:23:21    05-08-2020 12:23:21      3853
669ΦΟΡ1Θ-ΠΙΣ
Έγκριση κλάδευσης, Ζερβάκη Ιωάννη, στην θέση «Μποζίκι», Πρινιά, Δήμου Γόρτυνας.
05-08-2020 12:12:12    05-08-2020 12:12:12      4566
6ΟΦΞΟΡ1Θ-3Β1
Έγκριση κλάδευσης, Δασκαλάκη Χριστόφορου, στο Πρανές ποταμού στις Στάβιες, Δήμου Γόρτυνας.
05-08-2020 11:55:33    05-08-2020 11:55:33      4493
62ΟΚΟΡ1Θ-ΟΒΙ
Έγκριση κλάδευσης, Ευτιχίδη Μαρίας, στην θέση «Καλόγερος», Αγίου Θωμά, Δήμου Γόρτυνας.
05-08-2020 11:16:56    05-08-2020 11:16:56      3712
ΨΡ7ΣΟΡ1Θ-Β2Υ
Έγκριση κλάδευσης, Δρετάκη Γεωργίου, στην θέση «Άϊ Γιάννης», Αγίας Βαρβάρας, Δήμου Γόρτυνας.
05-08-2020 11:08:02    05-08-2020 11:08:02      3854
ΩΧΩΖΟΡ1Θ-344
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 4705/29-07-2020 ύστερα από αίτημα της Γιαλιτάκη Φιλίας στήν περιοχή «Λαγκός» Κοινότητας Χουδετσίου Δημοτικής Ενότητας Νίκου Καζαντζάκη, κτηματικής περιφέρειας Δήμου Αρχανών -Αστερουσίων.
03-08-2020 13:01:37    03-08-2020 13:01:37      4705
ΨΚΡ4ΟΡ1Θ-83Κ
Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού έτους 2019 και Προϋπολογισμού έτους 2020 του Κυνηγετικού Συλλόγου Βιάννου.
03-08-2020 11:29:08    03-08-2020 11:29:08      4749
Ψ59ΖΟΡ1Θ-ΑΙΣ
Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού έτους 2019 και Προϋπολογισμού έτους 2020 του Κυνηγετικού Συλλόγου Αρκαλοχωρίου.
03-08-2020 11:12:28    03-08-2020 11:12:28      4850