Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

 

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Δ/νση:  Παναγίας Μαλεβή (Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς)
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, Ηράκλειο

Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr

Ωράριο Εξυπηρέτησης κοινού: 07.30-15.30

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου λειτουργεί καθημερινά έως της 22.00 στα πλαίσια του προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2020.

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE)

Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

Κλεισμένα ραντεβού Διεύθυνσης Δασών Ν.Ηρακλείου

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου, προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του νόμου 4412/2016), για ανάδειξη παρόχου της υπηρεσίας, «εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών αναμόρφωσης, θεώρησης και ανάρτησης δασικών χαρτών περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ηρακλείου», με προϋπολογισμό 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

H καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των στοιχείων που περιλαμβάνοντα στην από 20-7-2020 πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου παρατείνεται κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες, δηλαδή από τις 19-8-2020 στις 14-9-2020, ημέρα Δευτέρα.

Νέα Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020

Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου σχετικά με την προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης αναμόρφωσης των δασικών χαρτών.

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΠΥΣΟΡ1Θ-3ΔΩ
ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΣΚΗΣ
21-09-2020 15:19:16    21-09-2020 15:19:16      6211/15-09-2020
6Μ1ΑΟΡ1Θ-97Τ
Έγκριση υλοτομίας, Λιαδάκη Αλέξανδρου, στην θέση «Κουντουρά Ρεμί», τ.κ. Δαμάστας, Δήμου Μαλεβιζίου.
21-09-2020 11:48:09    21-09-2020 11:48:09      6342
654ΙΟΡ1Θ-29Χ
Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Καλλιέργεια Δασικού Φυτωρίου Φοινικιάς Ηρακλείου»
21-09-2020 11:18:56    21-09-2020 11:18:56      6379
ΨΙΒΣΟΡ1Θ-ΩΝΩ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 6370/21-09-2020 ύστερα από αίτημα της Βασιλάκη Μαρίας στήν περιοχή «Πλάκες» εκτός ορίων οικισμού, κτηματικής περιφέρειας Κοινότητας Ανωπόλεως, Δ.Ε. Γουβών, Δήμου Χερσονήσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
21-09-2020 10:13:30    21-09-2020 10:13:30      6370
ΩΡΤΤΟΡ1Θ-ΤΑΥ
Επείγουσες και απρόβλεπτες εργασίες κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Συντήρηση- βελτίωση δασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Ηρακλείου για το έτος 2020»
18-09-2020 14:38:02    18-09-2020 14:38:02      6362
ΩΔ3ΠΟΡ1Θ-ΘΚΣ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 6323/18-09-2020 ύστερα από αίτημα του Αβραμίδη Ευάγγελου στήν περιοχή «Αναβολέματα», κτηματικής περιφέρειας Κοινότητας Μιαμού, Δ.Ε. Γόρτυνας, Δήμου Γόρτυνας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
18-09-2020 14:01:27    18-09-2020 14:01:27      6323
6ΩΛ7ΟΡ1Θ-ΨΩ2
Έγκριση κλάδευσης, Γαβαλά Γεωργίου, στην θέση «Καρύδι», Αγίου Θωμά, Δήμου Γόρτυνας.
18-09-2020 10:32:30    18-09-2020 10:32:30      5529
Ω2ΥΜΟΡ1Θ-ΣΟΛ
Έγκριση κλάδευσης, Πλεύρη Γεωργίου, στην θέση «Τροχάλους», Λουρών, Δήμου Γόρτυνας.
18-09-2020 10:11:26    18-09-2020 10:11:26      5801
ΩΩ29ΟΡ1Θ-7ΗΛ
Έγκριση κλάδευσης, Σεβαστάκη Εμμανουήλ, στην θέση «Σταυρός», Μεγάλης Βρύσης, Δήμου Γόρτυνας.
18-09-2020 09:30:39    18-09-2020 09:30:39      6085
Ω1Σ2ΟΡ1Θ-9ΒΦ
Έγκριση κλάδευσης, Ρινακάκη Γεωργίου, στην θέση «Αληθινή», Δήμου Φαιστού.
18-09-2020 09:08:31    18-09-2020 09:08:31      5761