Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

 

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Δ/νση:  Παναγίας Μαλεβή (Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς)
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, Ηράκλειο

Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr

Ωράριο Εξυπηρέτησης κοινού: 07.30-15.30

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου λειτουργεί καθημερινά έως της 22.00 στα πλαίσια του προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2020.

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE)

Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

Κλεισμένα ραντεβού Διεύθυνσης Δασών Ν.Ηρακλείου

Ανακοινώσεις

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς

Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς Ηρακλείου για το έτος 2018

Προϋποθέσεις  διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς για το έτος 2017

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
960ΗΟΡ1Θ-0ΜΒ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 4363/15-07-2020 ύστερα από αίτημα του Πάτερς Ροβέρτου στήν περιοχή «Λιμνιάς ή Βόλακας», κτηματικής περιφέρειας Κοινότητας Μαλίων, Δ.Ε. Μαλίων, Δήμου Χερσονήσου της Π.Ε. Ηρακλείου.
15-07-2020 12:54:40    15-07-2020 12:54:40      4363
ΨΗΤ4ΟΡ1Θ-85Φ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 4287/13-07-2020 ύστερα από αίτημα του ΙΕΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΧΛΑΔΑΣ στήν περιοχή Μαδέ, κτηματικής περιφέρειας Κοινότητας Αχλάδας, Δήμου Μαλεβιζίου της Π.Ε. Ηρακλείου.
14-07-2020 09:52:22    14-07-2020 09:52:22      4287
ΩΜΞ9ΟΡ1Θ-ΘΜ6
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 4225/13-07-2020 ύστερα από αίτημα του Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗ Α.Ε. στήν περιοχή «Καντρί Λάκκος», Κοινότητας Καλλιθέας, Δημοτικής Ενότητας Ν. Αλικαρνασσού, περιφέρειας Δήμου Ηρακλείου Π.Ε. Ηρακλείου.
14-07-2020 08:15:26    14-07-2020 08:15:26      4225
9Ι4ΧΟΡ1Θ-ΤΧ9
Έγκριση περισυλλογής ξερών κατακείμενων κλάδων από το δάσος του Ζαρού, Κατσαμάνη Βασιλείου.
13-07-2020 14:55:33    13-07-2020 14:55:33      3362
ΨΑΓΙΟΡ1Θ-ΙΟ3
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 4286/13-07-2020 ύστερα από αίτημα του Παπαδάκη Άγγελου στήν περιοχή εκτός ορίων οικισμού, περιφέρειας Κοινότητας Λιμένα Χερσονήσου, Δήμου Χερσονήσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
13-07-2020 14:18:51    13-07-2020 14:18:51      4286
ΨΧΜ4ΟΡ1Θ-ΠΚΟ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 4107/08-07-2020 ύστερα από αίτημα της Θεργιάκη Ελένης στήν περιοχή «Κουτού», Κοινότητας Λαρανίου, Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας, περιφέρειας του Δήμου Γόρτυνας, Π.Ε. Ηρακλείου.
10-07-2020 14:12:13    10-07-2020 14:12:13      4107
626ΚΟΡ1Θ-ΔΓ2
Αυτεπάγγελτη πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 4111/08-07-2020 στήν περιοχή Καστρί εντός ορίων της Κοινότητας Χόνδρου, περιφέρειας Δήμου Βιάννου Π.Ε. Ηρακλείου.
10-07-2020 13:05:42    10-07-2020 13:05:42      4111
ΨΧΡΦΟΡ1Θ-Α86
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 4106/08-07-2020 ύστερα από αίτημα του Σκαφίδα Γεώργιου στήν περιοχή «Κουτσουρολιά», Κοινότητας Λαρανίου, Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας, περιφέρειας του Δήμου Γόρτυνας, Π.Ε. Ηρακλείου.
10-07-2020 12:18:07    10-07-2020 12:18:07      4106
ΩΗΑΙΟΡ1Θ-Η9Ε
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 4108/08-07-2020 ύστερα από αίτημα της Λιοδακάκη Ελένης στήν περιοχή «Ξερόκαμπος», Κοινότητας Μεγάλης Βρύσης, Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας, περιφέρειας του Δήμου Γόρτυνας, Π.Ε. Ηρακλείου.
10-07-2020 11:39:15    10-07-2020 11:39:15      4108
ΨΒΑΚΟΡ1Θ-Μ01
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 4104/08-07-2020 ύστερα από αίτημα της Γερακιανακη Σοφίας στήν περιοχή «Παναγία», Κοινότητας Αρκαλοχωρίου, Δημοτικής Ενότητας Αρκαλοχωρίου, περιφέρειας Δήμου Μινώα Πεδιάδος Π.Ε. Ηρακλείου.
10-07-2020 10:42:53    10-07-2020 10:42:53      4104