Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τέλος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά και αγροτικά αδικήματα που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Δ/νση:  Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr

 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE)

Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Ανακοινώσεις

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς

Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς Ηρακλείου για το έτος 2018

Προϋποθέσεις  διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς για το έτος 2017

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΧΙΑΟΡ1Θ-ΑΘΘ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 10433/12-12-2019 ύστερα από αίτημα της Περιφέρειας Κρήτης στη κτηματική περιφέρεια των Κοινοτήτων Τυλίσου και Αστυρακίου, Δήμου Μαλεβιζίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, στα πλαίσια της μελέτης τροποποίησης της ΑΕΠΟ του έργου: «Βελτίωση οδού Ηράκλειο - Τύλισος - Ανώγεια, τμήμα από οροπέδιο Στρούμπουλα έως Ανώγεια (κόμβο Αστυρακίου)».
13-12-2019 11:42:48    13-12-2019 11:42:48      10433
Ω45ΜΟΡ1Θ-6ΓΡ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 10331/11-12-2019 ύστερα από αίτημα της MARMIL Α.Ε. στήν περιοχή «Σαρανταριές», Κοινότητας Αλαγνίου, Δημοτικής Ενότητας Νίκου Καζαντζάκη, κτηματικής περιφέρειας Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
13-12-2019 09:04:27    13-12-2019 09:04:27      10331
6Γ8ΨΟΡ1Θ-Θ92
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 10330/11-12-2019 ύστερα από αίτημα της MARMIL Α.Ε. στήν περιοχή «Σαρανταριές», Κοινότητας Αλαγνίου, Δημοτικής Ενότητας Νίκου Καζαντζάκη, κτηματικής περιφέρειας Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
13-12-2019 07:54:38    13-12-2019 07:54:38      10330
ΨΞΧΕΟΡ1Θ-ΘΡΛ
ΣΥΜΒΑΣΗ ποσού πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι ευρώ (5.166,00€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι έξι χιλιάδων τετρακοσίων πέντε ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (6.405,84€) με ΦΠΑ, για προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων για την αντιπυρική προστασία δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων (Π.Κ.2001ΣΕ08400000 διάνοιξη συντήρηση βελτίωση ασφαλτόστρωση δασικών δρόμων της ΣΑΕ 584 του έργου 2014ΣΕ 58400003 των προγραμμάτων Δ.Ε.2019
12-12-2019 15:04:54    12-12-2019 15:04:54      10442
ΨΟΣ5ΟΡ1Θ-ΟΣ5
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 10067/10-12-2019 ύστερα από αίτημα του Ρουκουνάκη Εμμανουήλ στήν περιοχή «Κακό Πλάϊ», περιφέρειας Κοινότητας Πιτσιδίων, Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
11-12-2019 11:57:11    11-12-2019 11:57:11      10067
ΩΕΓΙΟΡ1Θ-Σ36
Απόφαση ανάθεσης «εργασιών συντήρησης εγκαταστάσεων στη νήσο Ντία για την ανάπτυξη θηραματοπονίας και ιχθυοπονίας ορεινών περιοχών από πιστώσεις του ειδικού φορέα δασών του Πράσινου Ταμείου»
11-12-2019 11:52:10    11-12-2019 11:52:10      10400
ΩΔΧΡΟΡ1Θ-5ΧΔ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 10065/10-12-2019 ύστερα από αίτημα του Ρουκουνάκης Εμμανουήλ στήν περιοχή «Κακό Πλάϊ», περιφέρειας Κοινότητας Πιτσιδίων, Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
11-12-2019 10:34:53    11-12-2019 10:34:53      10065
Ω1ΖΠΟΡ1Θ-67Ι
Προμήθεια εργαλείων - μηχανημάτων για την Αντιπυρική προστασία δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων (Π.Κ. 2001ΣΕ08400000 διάνοιξη-συντήρηση – βελτίωση - ασφαλτόστρωση δασικών δρόμων της ΣΑΕ 584 του έργου 2014ΣΕ58400003, των προγραμμάτων Δ.Ε. 2019
10-12-2019 14:04:17    10-12-2019 14:04:17      10349
ΩΟΟ0ΟΡ1Θ-ΠΛΖ
Έγκριση υλοτομίας, Παπατσαρά Ειρήνης, στη θέση «Ζουριδιά», Τ.Κ. Μαθιάς, Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
10-12-2019 08:10:31    10-12-2019 08:10:31      8987
ΩΥΧΠΟΡ1Θ-Ο0Ξ
Έγκριση υλοτομίας, Τζουανάκη Ευστάθιου, στην θέση «Άγιος Παύλος - Κατεργιανός», Τ.Κ. Αμαριανού, Δ. Μινώα Πεδιάδας.
10-12-2019 07:50:56    10-12-2019 07:50:56      8988