Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τέλος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά και αγροτικά αδικήματα που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Δ/νση:  Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr

 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE)

Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Ανακοινώσεις

Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς

Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς Ηρακλείου για το έτος 2018

Προϋποθέσεις  διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς για το έτος 2017

ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη προ-καποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου η 12η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα.

Ενημερωτικό έντυπο για τον δασικό χάρτη

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
61ΘΞΟΡ1Θ-ΔΑΚ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79 με αριθ. πρωτ. 6468/14-08-2019 ύστερα από αίτημα του Ζαχαριουδάκη Νικολάου στην θέση «Αγγιναριάς», περιφέρειας Τ.Κ. Πηγαϊδακίων, Δήμου Φαιστού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
14-08-2019 12:17:27    14-08-2019 12:17:27      6468/14-08-2019
ΨΒΕΨΟΡ1Θ-ΨΒ1
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79 με αριθ. πρωτ. 6469/14-08-2019 ύστερα από αίτημα του Ζαχαριουδάκη Δημητρίου στην θέση «Αγγιναριάς», περιφέρειας Τ.Κ. Πηγαϊδακίων, Δήμου Φαιστού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
14-08-2019 11:51:53    14-08-2019 11:51:53      6469/14-08-2019
ΨΠΞΒΟΡ1Θ-ΙΙ0
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.πρωτ. 6430/13-08-2019 ύστερα από αίτημα του Διαμαντάκη Ιωάννη στη θέση «Κατσοπρινιά Καζάνι» ή «Τυρί», περιφέρειας Τ.Κ. Σάρχου, Δήμου Μαλεβιζίου και Τ.Κ. Κάτω Ασιτών, Δήμου Ηρακλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
14-08-2019 09:53:39    14-08-2019 09:53:39      6430/13-08-2019
ΩΨ7ΙΟΡ1Θ-Ε1Π
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ. πρωτ. 6413/12-08-2019 ύστερα από αίτημα του Επιτροπάκη Ιωάννη στη θέση «Στρατηγού Αλώνι», περιφέρειας Τ.Κ. Αγιών Παρασκιών, Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
14-08-2019 08:28:31    14-08-2019 08:28:31      6413/12-08-2019
ΩΗΖΘΟΡ1Θ-ΘΡ1
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 6161/13-08-2019 ύστερα από αίτημα της Δασκαλάκη Ελένης στήν περιοχή «Καψάλοι» εκτός οικοσμού Κερατόκαμπου, περιφέρειας Τ.Κ. Άνω Βιάννου, Δήμου Βιάννου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
13-08-2019 14:01:24    13-08-2019 14:01:24      6161
ΩΘ85ΟΡ1Θ-Ω5Σ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 6384/12-08-2019 ύστερα από αίτημα της Σταματάκη Ελένης στήν περιοχή «Λυγαριάς», περιφέρειας Τ.Κ. Αχλάδας, Δήμου Μαλεβιζίου, της Π.Ε. Ηρακλείου.
13-08-2019 11:57:52    13-08-2019 11:57:52      6384
6ΣΘΙΟΡ1Θ-ΕΒ7
ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019 - 2020 ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2019
13-08-2019 11:14:42    13-08-2019 11:14:42      6457
ΨΚΡ2ΟΡ1Θ-ΥΟ9
Προμήθεια υλικών για την καλλιέργεια δημοσίων δασικών Φυτωρίων, σποροσυλλογή και διαχείριση σποροπαραγωγών κήπων και συστάδων της ΣΑΕ 584 του έργου 2014ΣΕ58400000, των προγραμμάτων Δ.Ε. 2019.
12-08-2019 14:55:02    12-08-2019 14:55:02      6427
68ΤΠΟΡ1Θ-ΕΜΜ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 6395/12-08-2019 ύστερα από αίτημα του Γαγάνη Δημοσθένη στήν περιοχή «Αρβαλώνια», περιφέρειας Τ.Κ. Ροδιάς, Δήμου Μαλεβιζίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
12-08-2019 14:11:54    12-08-2019 14:11:54      6395
647ΓΟΡ1Θ-Μ0Σ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, χωρίς τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, κατά το άρθρο 32, Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Συντήρηση – Βελτίωση Δασικού Οδικού Δικτύου ΠΕ Ηρακλείου 2019»
12-08-2019 14:01:23    12-08-2019 14:01:23      6411