Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων

Διευθύντρια: Σερπετσιδάκη Χρίστίνα, ΠΕ Γεωπόνων, MSc
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων είναι αρμόδια ιδίως για θέματα αναδασμού και εποικισμού, καθώς και θέματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αλιείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 943
Fax: 2810.264 970
e-mail: c.serpetsidaki@apdkritis.gov.gr

  Τεχνικές Προδιαγραφές Θερμοκηπίων


Προσωπικό:

Κατερίνα  Σαχίνη (προϊστάμ. A΄τμημ.)

ΠΕ Γεωπόνων

2810264958

k.sahini@apdkritis.gov.gr

Δρ. Βασίλειος Ράπτης (προϊστάμ. Β΄τμημ.)

 ΠΕ Γεωπόνων, Μάστερ, PhD Γεωπονικών  Επιστημών

2810264946-972  v.raptis@apdkritis.gov.gr

Λάμπρος Λιουδάκης

ΤΕ Γεωπόνων-Ιχθυολόγων

2810264971

l.lioudakis@apdkritis.gov.gr

Αθηνά Γιαλιτάκη

ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας

2810264957 a.gialitaki@apdkritis.gov.gr
     

Χρυσάνθη Δημοπούλου

 ΔΕ Διοικητικού

2810264974

x.dhmopoulou@apdkritis.gov.gr

 

Ανακοινώσεις

Αποστολή  κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Αποστολή  κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Αποστολή  κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Αποστολή  κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Αποστολή  κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
630ΕΟΡ1Θ-ΟΑΩ
Σύσταση Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2007 – 2013
25-08-2020 11:46:36    25-08-2020 11:46:36      919
6ΝΙΥΟΡ1Θ-Ρ1Λ
Σύσταση Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2007 – 2013.
25-08-2020 11:40:53    25-08-2020 11:40:53      918
ΨΗΙΧΟΡ1Θ-53Υ
Χορήγηση άδειας διενέργειας πειραματικής αλιείας στο Κρητικό Πέλαγος στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων περιόδου 2020
25-06-2020 12:32:25    25-06-2020 12:32:25      662/24-06-2020
68Ζ9ΟΡ1Θ-ΨΑΖ
Σύσταση Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2007 – 2013.
19-06-2020 11:06:37    19-06-2020 11:06:37      656
6340ΟΡ1Θ-Χ17
:Σύσταση Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2007 – 2013.
11-06-2020 14:39:59    11-06-2020 14:39:59      635
ΩΖΒ2ΟΡ1Θ-Κ54
Σύσταση Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2007 – 2013.
11-06-2020 14:37:37    11-06-2020 14:37:37      633
9ΠΞΠΟΡ1Θ-ΛΚΧ
: Σύσταση Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2007 – 2013.
11-06-2020 14:33:22    11-06-2020 14:33:22      634
Ψ6ΣΓΟΡ1Θ-Ξ4Δ
Ανανέωση μίσθωσης και άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υφιστάμενης πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας, θαλάσσιας έκτασης 30 στρεμμάτων στη θαλάσσια περιοχή «Λιμνιωνάρι της Γριάς», στον Όρμο Σούδας Νομού Χανίων, του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
26-05-2020 14:05:58    26-05-2020 14:05:58      560/26-05-2020
ΩΚ4ΑΟΡ1Θ-ΓΑΩ
Σύσταση Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2007 – 2013.
14-05-2020 10:59:34    14-05-2020 10:59:34      508