Απόφαση παράτασης προθεσμίας εγγραφής στο μητρώο εκτελεστών διαθηκών και κηδεμόνων σχολαζουσών

Εδώ θα βρείτε την απόφαση παράτασης προθεσμίας εγγραφής στο μητρώο εκτελεστών διαθηκων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών του Υπουργείου Οικονομικών