Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 18-03-2011

Σχεδιασμός λογότυπου, κατασκευή ιστοσελίδας και σχεδιασμός περιοδικού (τριμηνιαίου) ενημερωτικού φυλλαδίου (Newsletter) του προγράμματος INTERREG MED «Εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Μεσογειακές Περιοχές – ENERMED».

Ανακοίνωση 03-03-2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Η Δνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη την παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων, στα πλαίσια του προγράμματος: «Γεωργική Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων ως Εναλλακτικός Υδατικός Πόρος».

Ανακοίνωση 03-03-2011

Ενημερωτικό Δελτίο "Ανθρώπινα Δικαιώματα" 1/2011 Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου

Ανακοίνωση 25-02-2011

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ