Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 06-05-2011

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενδιαφέρεται για τις παρακάτω υπηρεσίες στα πλαίσια του προγράμματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ.

Ανακοίνωση 03-05-2011

Εγκρίθηκε από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Αθανάσιο Καρούντζο η Πυροσβεστική Διάταξη με αριθμό 01/2011 «Καθορισμός χρονικών ορίων για τη χρήση πυρός σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις» (AΠ 376/27-04-2011).

Ανακοίνωση 21-04-2011

Ενοικίαση αίθουσας για τη διοργάνωση Συνεδρίου στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος Covenant Capacity.

Ανακοίνωση 20-04-2011

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ανακοίνωση 20-04-2011

Περίληψη Επαναληπτικής Διακήρυξης (Παιδικός σταθμός στο Δήμο Λαππαίων)

Ανακοίνωση 20-04-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανακοίνωση 13-04-2011

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη για την εκτύπωση υλικού προβολής του Προγράμματος MED-FREIGHT4ALL.

Ανακοίνωση 13-04-2011

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Ηρακλείου ενδιαφέρεται για υπηρεσίες catering (coffee break), προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες εκδήλωσης εκατό (100) ατόμων, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 6 Μαϊου 2011.

Ανακοίνωση 12-04-2011

Συμπλήρωση της υπ’αριθ. 10/1-2-2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Ανακοίνωση 12-04-2011

Kατανομές για τη ΣΑΕΠ 002.