Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 04-06-2020

Απολογισμός και Ισολογισμός έτους 2019, για το Ίδρυμα Ν. Εμμ. Φαφούτη

Ανακοίνωση 04-06-2020

Απολογισμός και Ισολογισμός έτους 2019 για το Κληροδότημα Χ. & Α. Καρύδη

Ανακοίνωση 04-06-2020

Απολογισμός και Ισολογισμός έτους 2019 για το Κληροδότημα Μαρίας Μιχ. Μανασσάκη

Ανακοίνωση 04-06-2020

Απολογισμός και Ισολογισμός έτους 2019 για το Κληροδότημα Εμμ. Σακλαμπάνη

Ανακοίνωση 04-06-2020

Ισολογισμός του Κληροδοτήματος Γεωργίου Κοζύρη χρήσης 2019

Ανακοίνωση 04-06-2020

Απολογισμός και Ισολογισμός του Υπό σύσταση Ιδρύματος Γεωργίου Μ. Μακράκη για το 2019

Ανακοίνωση 04-06-2020

Απολογισμός και Ισολογισμός Κληροδοτήματος Μ. Μεταξά για το έτος 2019

Ανακοίνωση 04-06-2020

Απολογισμός και Ισολογισμός Κληροδοτήματος Θ. Στειακάκη για το έτος 2019

Ανακοίνωση 27-05-2020

Αποστολή  κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»