Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 06-10-2011

Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενδιαφέρεται για παροχή υπηρεσιών βιντεοσκόπησης της άσκησης προσομοίωσης (Full scale exercise) του προγράμματος POSEIDON, που θα πραγματοποιηθεί στις 24-26 Οκτωβρίου 2011.

Ανακοίνωση 28-09-2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενδιαφέρεται για παροχή υπηρεσιών διαμονής και μεταφοράς οκτώ (8) ατόμων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα συμμετέχουν ως παρατηρητές στην άσκηση προσομοίωσης (Full scale exercise) του προγράμματος POSEIDON, που θα πραγματοποιηθεί στις 24-26 Οκτωβρίου 2011.

Ανακοίνωση 27-09-2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενδιαφέρεται για παροχή υπηρεσιών διαμονής και μεταφοράς έξι (6) ατόμων της Γ.Γ.Π.Π. που θα συμμετέχουν στη διοργάνωση και το συντονισμό της άσκησης προσομοίωσης (Full scale exercise) του προγράμματος POSEIDON, που θα πραγματοποιηθεί στις 24-26 Οκτωβρίου 2011.

Ανακοίνωση 19-09-2011

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, για το έργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης υδάτων»

Ανακοίνωση 19-09-2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενδιαφέρεται για υπηρεσίες Catering.

Ανακοίνωση 19-09-2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενδιαφέρεται για υπηρεσίες εστιάσεως.

Ανακοίνωση 07-09-2011

Από τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκ/νης Διοίκησης Κρήτης ανακοινώνεται η ματαίωση του αποτελεσμάτων του διαγωνισμού «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του αναπληρωτή Διευθυντή της Άσκησης» στο πρόγραμμα «POSEIDON» και η επανάληψή του με την τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με την τελευταία παράγραφο του άρθρου 7 της υπό χρονολογίας 1ης Αυγούστου 2011 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ανακοίνωση 06-09-2011

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών διαμονής και μεταφοράς ενός (1) ατόμου που θα συμμετέχει στην άσκηση διοικητηρίου (Command Post) του προγράμματος POSEIDON.

Ανακοίνωση 01-09-2011

Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας αναλώσιμου-υποστηρικτικού υλικού της άσκησης προσομοίωσης, στα πλαίσια του προγράμματος «POSEIDON» της Δ/νσης Πολ. Προστασίας της Αποκ/νης Διοίκησης Κρήτης.