Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 06-02-2014

Διενέργεια της επαναληπτικής δημοπρασίας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση τριών (3) δημόσιων λατομικών χώρων αδρανών υλικών της λατομικής περιοχής Ταπών του Δήμου Αγ.Νικολάου Π.Ε.Λασιθίου.

Ανακοίνωση 03-02-2014

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και δημοσίευση περίληψης διακήρυξης.

Ανακοίνωση 20-01-2014

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α2

Ανακοίνωση 07-01-2014

Διαδικασία κληρώσεως για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τριών (3) δημόσιων λατομικών χώρων αδρανών υλικών της λατομικής περιοχής Ταπών του Δήμου Αγ.Νικολάου Π.Ε.Λασιθίου

Ανακοίνωση 07-01-2014

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση τριών (3) δημόσιων λατομικών χώρων αδρανών υλικών της λατομικής περιοχής Ταπών του Δήμου Αγ.Νικολάου Π.Ε.Λασιθίου

Ανακοίνωση 20-12-2013

Συμπεριφορά υπόγειων υδροφορέων Κρήτης

Ανακοίνωση 16-12-2013

Η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενημερώνει τους ενταγμένους Νέους Γεωργούς στο Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2007-2013, ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης της Β΄και Β΄ & Γ΄ δόσης για 15 δικαιούχους και αποστάλθηκαν οι καταστάσεις πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Ανακοίνωση 25-11-2013

Διευκρίνιση για τον πρόχειρο διαγωνισμό 599/15.11.2013

Ανακοίνωση 22-11-2013

Καταβολή Β' και Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών.»

Ανακοίνωση 15-11-2013

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών) για την υλοποίηση των Δράσεων:
- Π2.2: Παραγωγή Οπτικού Περιεχομένου Επικοινωνία
- Π3.2: Παρουσίαση διατροφικών πρακτικών
- Π3.3: Μελέτης Ανάπτυξης Δικτύου Θάλασσες Πολιτισμού