Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 16-11-2011

Διακοπή λειτουργίας του ονόματος "CRETE-REGION.GR" και αλλαγή των e-mail της μορφής yyy@crete-region.gr σε x.yyy@apdkritis.gov.gr για τους υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Ανακοίνωση 10-11-2011

Η Δνση Πολιτικής Προστασίας ενδιαφέρεται για την προμήθεια αναλωσίμων στα πλαίσια του προγράμματος POSEIDON

Ανακοίνωση 09-11-2011

Η Δνση Πολιτικής Προστασίας ενδιαφέρεται για παροχή υπηρεσιών διαμονής και μεταφοράς...

Ανακοίνωση 09-11-2011

Η Δνση Πολιτικής Προστασίας ενδιαφέρεται για την προμήθεια των παρακάτω ειδών στα πλαίσια του προγράμματος POSEIDON.

Ανακοίνωση 07-10-2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών catering, στην άσκηση προσομοίωσης (Full scale exercise), στα πλαίσια του προγράμματος: «POSEIDON».

Ανακοίνωση 07-10-2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών εστίασης, στην άσκηση προσομοίωσης (Full scale exercise), στα πλαίσια του προγράμματος: «POSEIDON».

Ανακοίνωση 07-10-2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενδιαφέρεται για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης του καταυλισμού των ομάδων που θα λάβουν μέρος στην άσκηση προσομοίωσης (Full scale exercise) του προγράμματος POSEIDON, που θα πραγματοποιηθεί στις 24-26 Οκτωβρίου 2011.

Ανακοίνωση 07-10-2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια αναλώσιμου υλικού της άσκησης προσομοίωσης, στα πλαίσια του προγράμματος: «POSEIDON».

Ανακοίνωση 07-10-2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενδιαφέρεται για παροχή υπηρεσιών φύλαξης (security) στον καταυλισμό των ομάδων που συμμετέχουν στην άσκηση προσομοίωσης (Full scale exercise) του προγράμματος POSEIDON, που θα πραγματοποιηθεί στις 24-26 Οκτωβρίου 2011.

Ανακοίνωση 07-10-2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια καυσίμων των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, που θα χρησιμοποιηθούν στην άσκηση προσομοίωσης (Full scale exercise), στα πλαίσια του προγράμματος: «POSEIDON».