Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 22-11-2013

Καταβολή Β' και Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών.»

Ανακοίνωση 15-11-2013

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών) για την υλοποίηση των Δράσεων:
- Π2.2: Παραγωγή Οπτικού Περιεχομένου Επικοινωνία
- Π3.2: Παρουσίαση διατροφικών πρακτικών
- Π3.3: Μελέτης Ανάπτυξης Δικτύου Θάλασσες Πολιτισμού

Ανακοίνωση 12-11-2013

Επανα-προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού (νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου Κ1_01_09/24.08.2011 του έργου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «ΙΔΕΕΣ, ΕΡΓΑ & ΔΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ & ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΚΥΠΡΟΥ»: ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ του Ε.Π. ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2007 – 2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου σε ποσοστό 20%

Ανακοίνωση 04-11-2013

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών) για την υλοποίηση Δράσεων (ΠΕ5) στο πλαίσιο του έργου Κ1_01_09/24.08.2011 του έργου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «ΙΔΕΕΣ, ΕΡΓΑ & ΔΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ & ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΚΥΠΡΟΥ»: ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ του Ε.Π. ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2007 – 2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου σε ποσοστό 20%.

Ανακοίνωση 21-10-2013

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού (νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου Κ1_01_09/24.08.2011 του έργου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «ΙΔΕΕΣ, ΕΡΓΑ & ΔΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ & ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΚΥΠΡΟΥ»: ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ του Ε.Π. ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2007 – 2013.

Ανακοίνωση 21-10-2013

Στατιστικά στοιχεία για τις συναφθείσες δημόσιες συμβάσεις στους τομείς του ύδατος

Ανακοίνωση 21-10-2013

ΔΗΜΟΙ- ΔΕΥΑ-ΚΡΗΤΗΣ-Παροχή Στοιχείων για την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης των υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης

Ανακοίνωση 16-10-2013

Προκήρυξη επαναληπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού καυσίμων νομού Ηρακλείου

Ανακοίνωση 08-10-2013

Την Πέμπτη 10/10/2013 στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Δ/νση Διοίκησης, Δ/νση Οικονομικού και Δ/νση Εθνικών Κληροδοτημάτων δεν θα λειτουργούν τα τηλέφωνα λόγω μεταφοράς του τηλεφωνικού κέντρου.

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων

Προκήρυξη ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των δημοσίων υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης του νομού Ηρακλείου για το έτος 2013.