Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 07-03-2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υπηρεσίες διερμηνείας για πρόγραμμα MAREMED)

Ανακοίνωση 06-03-2012

Ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ Ή ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», προϋπολογισμού 245.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Ανακοίνωση 05-03-2012

Μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης για την αυτοδιοίκηση και την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ, επιβάλλεται η τροποποίηση της με αρ. 1596/30-6-2009 (ΦΕΚ 1333/Β/2009) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης: «Περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα, στις χρήσεις και τη λειτουργία των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, με στόχο την προστασία και τη διαχείριση του υδατικού δυναμικού της λεκάνης απορροής της Κρήτης». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεκμηριωμένες απόψεις και προτάσεις των στην Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, μέχρι και την 30-3-2012, ώστε η υπηρεσία να προχωρήσει στην τροποποίηση της.

Ανακοίνωση 09-02-2012

Προκηρύσσει εκ νέου πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για το έργο με τίτλο«Προετοιμασία και Συμμετοχή στην Υλοποίηση των Παραδοτέων και Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης των Δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος OSDDT-MED Χρήσεις γης και αειφόρος ανάπτυξη περιοχών της Μεσογείου»

Ανακοίνωση 02-02-2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-COASTANCE

Ανακοίνωση 18-01-2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Ανακοίνωση 13-01-2012

Ανακοίνωση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με τίτλο «Χρήσεις γης και αειφόρος ανάπτυξη περιοχών της Μεσογείου» Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα OSDDT - MED

Ανακοίνωση 20-12-2011

Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης και Μελέτη ΣΠΕ Δ. Πελεκάνου

Ανακοίνωση 19-12-2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΑΡΑΔOΤΕΩΝ COASTANCE

Ανακοίνωση 16-11-2011

Διακοπή λειτουργίας του ονόματος "CRETE-REGION.GR" και αλλαγή των e-mail της μορφής yyy@crete-region.gr σε x.yyy@apdkritis.gov.gr για τους υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.