Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 14-05-2012

Ανακοίνωση για παροχή υπηρεσιών γεύματος και δείπνου για το Πρόγραμμα FREIGHT4ALL

Ανακοίνωση 09-05-2012

Χώροι Ανεξέλεγκτης Εναπόθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) 2012 (Απόφαση Γ.Γ. 352/9-5-2012)

Ανακοίνωση 24-04-2012

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ. Α.Δ.Κ. 314/24-4-2012)

Ανακοίνωση 03-04-2012

Πρόγραμμα MAREMED : σύνδεση μεταξύ Θαλάσσιας Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Κρατών Μελών και των Περιφερειών στην Μεσόγειο, 3-4 Απριλίου 2012, Πλατεία ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ανακοίνωση 28-03-2012

Περίληψη Προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης του "ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ"

Ανακοίνωση 21-03-2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος REVERSE

Ανακοίνωση 13-03-2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξοπλισμό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MAREMED

Ανακοίνωση 07-03-2012

Εκλογή αιρετών εκπροσώπων μονίμων και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων και στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Ανακοίνωση 07-03-2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υπηρεσίες διατροφής για πρόγραμμα MAREMED)

Ανακοίνωση 07-03-2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υπηρεσίες catering για πρόγραμμα MAREMED)