Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 02-03-2015

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το χρονικό διάστημα 1/3/2015 έως 31/12/2015 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ)

Ανακοίνωση 19-02-2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια προωθητικού υλικού του Προγράμματος HOMER-MED

Ανακοίνωση 19-02-2015

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το χρονικό διάστημα 1/3/2015 έως 31/12/2015.

Ανακοίνωση 16-02-2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο υπηρεσίες δημιουργίας και εγκατάστασης πύλης ανοικτών δεδομένων DCAN για το πρόγραμμα HOMER-MED

Ανακοίνωση 29-01-2015

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και υλικών εκτύπωσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2015.

Ανακοίνωση 23-01-2015

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2015

Ανακοίνωση 15-01-2015

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης προς αναδειξη των μελών της επιτροπής διαγωνισμού καθαίρεσης παράνομων πινακίδων.

Ανακοίνωση 17-12-2014

Νέα αποστολή (16-12-2014) κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έτους 2009.

Ανακοίνωση 12-12-2014

ΝΕΑ (12-12-2014) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (306 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ)) Α΄ΔΟΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 112 ΕΤΟΥΣ 2014

Ανακοίνωση 04-12-2014

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α΄ΔΟΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 112 ΕΤΟΥΣ 2014