Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 14-05-2015

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Ανακοίνωση 14-05-2015

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Ανακοίνωση 12-05-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΚΛΟΓΩΝ

Ανακοίνωση 04-05-2015

Νέα αποστολή (4-5-2015) κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έτους 2009.

Ανακοίνωση 27-04-2015

Eπιτροπή διαγωνισμού του έργου: ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ.

Ανακοίνωση 08-04-2015

Νέα αποστολή (7-4-2015) κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έτους 2009.

Ανακοίνωση 02-04-2015

Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (ΦΕΚ Β’570/2015)

Ανακοίνωση 18-03-2015

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ταχύπλοου σκάφους για τις ανάγκες των Δασικών υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Νομό Χανίων.

Ανακοίνωση 03-03-2015

Νέα αποστολή (27-2-2015) κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έτους 2009

Ανακοίνωση 02-03-2015

Αναβολή διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: υπηρεσίες δημιουργίας και εγκατάστασης πύλης ανοιχτών δεδομένων DCAN του προγράμματος HOMER-MED