Ανακοίνωση 5-11-2020

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Κρήτης

Ενημερώνουμε ότι μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2020 έχουν εξαντληθεί τα διαθέσιμα ραντεβού (επανεκδόσεις, εξαιρετικούς λόγους, επενδυτές κλπ) για την εξυπηρέτηση του κοινού.

Για την ανανέωση της άδειας διαμονής, επίδοση της άδειας, χορήγηση για λογαριασμό ανηλίκου ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην ηλεκτρονική σελίδα  https://applications.migration.gov.gr  και  κλείνει ηλεκτρονικά το ραντεβού ακολουθώντας τις οδηγίες

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι αποστέλλονται από τον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του μόνο μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς) οι κάτωθι αιτήσεις:

  • Αιτήσεις εργοδοτών για έγκριση μετάκλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ.1 του άρθρου 12 για έγκριση μετάκλησης για εξαρτημένη, της παρ. 3 του άρθρου 13 για εποχιακή εργασία, της παρ. 1 του άρθρου 13Α για απασχόληση παράτυπα διαμενόντων καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 14 για εποχιακή εργασία αλιεργατών.
  • Αιτήσεις θεραπείας
  • Αιτήσεις επανεξέτασης
  • Αιτήσεις παράτασης προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης
  • Αιτήσεις για έγκριση οικογενειακής επανένωσης (θεώρηση εισόδου)
  • Αιτήσεις που αφορούν στη γνωστοποίηση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας
  • Αιτήσεις για γνωστοποίηση απώλειας ή αλλαγής διαβατηρίου στις περιπτώσεις που δεν χρειάζεται επανέκδοση
  • Γενικές αιτήσεις (π.χ. για χορήγηση Βεβαίωσης χρόνου νόμιμης διαμονής, αίτηση επίσπευσης κτλ)
  • Ζητηθέντα συμπληρωματικά, αλλαγή προσωπικής κατάστασης, νέα διαβατήρια με επικύρωση μόνο για κατόχους νέων βιομετρικών αυτοτελών εγγράφων, αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας